Page 10 - Samsun E-Dergi Sayı 4
P. 10

Hüseyin Avni Lifij Samsunlu Ünlü Ressam


                              essam
         Samsunlu Ünlü R
        1886-1927 Hüse              L     i  f   ij
         Hüseyin
                          yin              v
                   ni
         A
         Avni Lif ij
      Türk Sanat Tarihi’nde Çallı    Lifij, beyaz tenli anlamına gelir.  malzeme bilgisi öğrenmek
      Kuşağı olarak nitelendirilen   Hüseyin Avni’nin ait olduğu    amacıyla Eczacı Mektebi’ndeki
      1914 Kuşağı’nın en yetenekli   Çerkez soyunun bir kolunun     fizik ve kimya derslerine dinleyici
      sanatçılarından biri olan     adıdır. Sanatçı, daha sonra    olarak katılmaya başlar. Resme
      Hüseyin Avni Lifij, 1886’da    öğretmenlik yaptığı okulda     yoğunlaştığı bu dönemde,
      Samsun’un Ladik ilçesine bağlı  Hüseyin Avni adında başka bir   henüz yirmi yaşında amatör
      Karaabdalsultan köyünde, 1877-  öğretmen ile karıştırılmamak    bir ruhla yaptığı Kadehli-Pipolu
      78 Osmanlı-Rus Harbi sırasında  için Lifij soyadını kullanmaya   Otoportresi hayatı için bir
      Kafkasya’nın Kuban Bölgesi’nden  başlar. İlköğrenimini Fatih’te,  dönüm noktası olacaktır.
      göç eden bir ailenin çocuğu    Aşıkpaşa mahallesindeki
      olarak dünyaya gelir. 1877    mahalle okulunda yaptı. Bu     1906 yılında, Ayasofya’da
      yılında ailesi İstanbul’da Rumeli  okulda resim ve müzik dersleri  mimari çizimler yapmakta olan
      Hisarı’na yerleşir.        ile ilgilendi. Orta öğrenimini   Fransız mimar Henri Prost ile
                       Nadir Bey’in Şehzadebaşı’ndaki   tanışır. Hüseyin Avni, Sanayi-i
                       Numune-i Terakki Mektebi’nde    Nefise Mektebi’ne girmek
                       tamamlar; hastalandığı için    istemektedir. Mimar Prost,
                       iki yıl okula gönderilmez, ama   Fransızca öğretmeni İskender
     Yapıtlarında her          ailesinin desteğiyle Alyans    Ferit ile birlikte, Lifij’in eserlerini
     biri birbirinden çok        İsraelit Okulu’nda ve daha sonra  o sırada Müze Müdürlüğü
                                        görevini yürütmekte olan Osman
     farklı atmosferler         İskender Ferit Bey’den Fransızca  Hamdi Bey’e göstermesi için
                       dersleri alır. 1901-1904 yılları
     yaratabilen Avni          arasında Nafia Nezareti’ne     cesaretlendirir. Genç ressam,
     Lifij’in resimlerindeki      (Bayındırlık Bakanlığı) bağlı   Kadehli-Pipolu Otorportresi’ni

     renk harmonileri          Demiryolları Müdürlüğü’nde işe   Osman Hamdi Bey’e sunar. Bu
                                        başyapıt ile genç ressamdaki
                       girerek, henüz 15 yaşında iken
     dikkat çekici. Lifij,       çalışma hayatına atılır.      büyük yeteneği fark eden
     eşsiz bir resim diline                        Osman Hamdi Bey bundan
     sahip, portrelerini de       Sanat eğitimi olmamasına      sonra yapacağı bütün resimleri
                                        kendisine getirmesini söyler.
     atak, duyarlı, küstah,       rağmen kendini geliştirmek
                       adına 1903 yılından itibaren
     kendine hem güvenen        anatomi öğrenmek amacıyla     Tarihsel rastlantı sonucu, 1908
     hem de küskün.           Mülkiye Tıbbiyesi’ndeki anatomi  tarihi hem II. Meşrutiyet’in ilanı,

                       derslerine ve boya tekniği ile   hem de Avni Lifij’in sanatsal
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15