Page 8 - Samsun E-Dergi Sayı 4
P. 8

N Evliya Çelebi             1645 yılında Samsun’u ziyaret
             eden Evliya Çelebi Samsun
             hakkında şunları yazmıştır.
             “Canik toprağında voyvodalıktır.
            U dizdarı ve neferleri vardır. Halkı
             Emanettir, 150 Akçalı kazandır.
             Yeni çeri serdarı, kethüdası, kale

             tümüyle gemici ve kendirci olup,
             avam takımı yoktur. Fakat pekçe
             temiz giyer. Şehir, Sinop tarafına
             düşer. Kalesi deniz kıyısında
             sağlam bir taş yapıdır. III. Mehmet
             (eğri fatihi) döneminde Ruslar
             bu kaleyi istila edip bazı yerlerini
       Gezginlerin Gözünden
             yıkmış iseler de sonra yine
            S neferler konmuştur. Yetmiş kulesi
             onarılarak müstevhi edilmiş ve

             iki bin bedeni vardır. Samsun
             şehrinin suyuna (kanavkariz) derler,
             lezzetli bir sudur. Evleri kiremitli,
             bağlı, bahçelidir. Medrese, imaret
             darülhadis gibi şeyleri yoktur. 7
             tane sübyan mektebi vardır. Açık
             yerdir ama yine demir atılabilir.
             Dağlarında yaban üzümü, nar
            SAM
             rengi armut turşusu meşhurdur.
             Nice bir fıçılarla İstanbul’a getirilir.
             Gemi palavaraları için kendir
             ipleri ise dünyaya yetecek kadar
             çoktur.”


             Katip Çelebi


             “Samsun Karadeniz kıyısında
             Kefe’nin tam karşısında ünlü ve
             görkemli bir kasabadır. Amasya
             suyu kasabanın doğusundan
             geçerek denize dökülür. Samsun’un
             güneyindeki dağ bir yay çizerek
             batıdan ve doğudan denizle
             birleşir. Samsun bu silsilelerin
             oluşturduğu yarım çember ile
             Karadeniz arasında alçak bir
             düzlüktür. Kayada eski yapı olarak
             bir kale ve kalenin içinde camiler,
             hamamlar ve çarşı vardır. Yörenin
             bir özelliği birkaç ev bir araya
             getirilerek küçük bir yerleşim
             oluşturulmasıdır. Böylece 3-4 evi
             içeren, birbirinden uzağa serpilmiş
             öbeklere mahalleler adı verilir.”
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13