Page 7 - Samsun E-Dergi Sayı 4
P. 7

Belediyesi, Atakum ilçesinde   ile Samsun’un marka değeri     samimi ve sıcak bir ortam
      5 bin 727 metrekare alana     olacak bir proje diyen Samsun   sunacağız. Gençlerin elinden
      millet kıraathanesi ve kitap kafe  Büyükşehir Belediye Başkanı   tutulursa yarınların iş insanları,  Samsun E-Dergi
      kazandırmak için çalışmalara   Mustafa Demir, “Atakum’dan     bilim insanları olacaklar.
      hız verdi. Projede 3 katlı bir  Türkiye’ye Samsun’un çok      Gençlerimize yeter ki inanalım,
      kütüphane, 3 katlı bir sergi   önemli bir marka değeri olacak.  ellerinden tutalım. Kitap
      salonu, 2 katlı bir kafe-restoran  Ne var burada; kitap kafe, sergi  Kafemiz ve Millet Kıraathanemiz
      ve mescit yer alacak. Sözleşme  alanları, sanat faaliyetlerinin icra  aynı zamanda gençlerimizin
      bedeli 46 milyon 45 bin 450 lira  edileceği mekan, restoran kısmı  üniversiteli büyükleriyle
      olan projenin inşaatının yaklaşık  var. Ahşap ağırlıklı, toprak ve  sohbet edecekleri, tecrübe
      bir ay içerisinde başlaması    yeşille uyumlu bir proje olacak.  paylaşımı yapabilecekleri de bir
      planlanıyor. 5 bin 727 metrekare  7’den 70’e yerli yabancı herkes  mekan olacak. Kısaca burası
      çevre düzenlemesinden       oradan geçecek, nefes alacak”   gençlerimizin, kitap okumak
      oluşacak olan Millet Kıraathanesi  dedi.              isteyenlerin, araştırma yapmak,
      ve Kitap Kafe öncelikli olarak                    ders çalışmak isteyenlerin
      gençlerin hizmetine sunulacak.  Proje ile gençlerin yaşamına    buluşma noktası olacak.
      Bitirildiğinde alan bölge için de  dokunacaklarını ifade eden    Teknolojinin bu kadar ilerlediği
      kültürel bir etkileşim noktası  Demir, “Gençlerimizin yaşamına   bir ortam içerisinde özellikle
      olacak.              dokunacak projeleri hayata     gençlerimiz başta olmak üzere
                       geçirmeye çalışıyoruz. Onlardan  insanları kitaplarla buluşturmak,
      Kitap Kafe ve Millet Kıraathanesi  biri de Kitap Kafe ve Millet   kitaplarla haşır neşir etmek
      projesi mimarisiyle,       Kıraathanesi. Yüzlerce kitabın   istiyoruz” ifadelerini kullandı.
      teknolojisiyle, fonksiyonelliği  yer alacağı kafede kitapseverlere


                                                          7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12