Page 13 - Samsun E-Dergi Sayı 4
P. 13

Harbiye Nezareti tarafından    bir köy kalıntısı içinde, ön planda  dek devam eder. 2 Haziran
      Şişli’de kurulan resim      giysileri parçalanmış ve tecavüz  1927’de eşi Harika Hanım
      atölyesinde bir müddet      edilmiş izlenimi veren yarı çıplak  ile oturdukları Laleli’de     Samsun E-Dergi
      harp konulu resimler çalışır.   ve öldürülmüş bir kadın bedeni,  Harikzedegan Apartmanı’ndaki
      Galatasaray Sultanisi’ndeki yıllık  kilim üzerinde resmedilmiştir.  odasında kalbinde meydana
      karma sergilere katılır. I. Dünya  Kadın figürünün başucunda,    gelen bir rahatsızlıktan dolayı
      Savaşı’nın bittiği yıl, 18 eseriyle  Anadolu’nun yerel sanat    henüz 41 yaşında yaşama veda
      Viyana’daki Savaş Resimleri    anlayışıyla üretilmiş ve işlenmiş  eder. Sanatçının gerçek mezarı
      Sergisi’nde yer alır.       bir beşik üzerinde, anneye doğru  kayıptır, ancak makam mezarı
                       sırt aşağı uzanmış ölü çocuk    bugün Piyerloti Kahvesi’nin
      Eşi ile beraber 1922’de Mustafa  figürü yer almıştır. Çocuğun ölü  yakınındadır. Orada kendisini
      Kemal’i karşılamak için Bursa’ya  bedeninin üzerinde bulunduğu   bir ömür boyu sevgi ile yad eden
      giden öğretmenler arasındadır.  beşiğin ayağına, sivri ve keskin  1991’de bu dünyadan ayrılan
      Atatürk onu başka sanatçılarla  gagalı, kanatlarını heybetle iki  eşi ressam Harika Sirel Lifij
      birlikte Ankara’ya götürür ve 4  yana doğru açmış, kuyruğu beşik  yatmaktadır.
      ay Genel Kurmay Karargahı’nda   üzerinden arkaya doğru uzanan
      misafir eder. Sanatçı Mareşal   bir kartal yerleştirilmiştir.
      Fevzi Çakmak portresini de
      bu ilk Ankara ziyaretinde     Hüseyin Avni Lifij resmin yanı       Arkadaşlarının pek
      yapar. (Bugün Ankara’da Milli   sıra edebiyata olan ilgisiyle
      Kütüphanede)           de dikkati çeken bir sanatçı         önemsemedikleri
                       olmuştur. Manzaralarında,       deseni sanatının temeli
                       sadece görünümü resmetmekle       bilmişti. Arkadaşları
                       yetinmemiş, hayal gücü ve o
                       manzara karşısında hissettikleri       acele çiziktirilmiş
                       de eserlerine yansıtmıştır. Pek    desenleri boyanın tatlı
                       çok araştırmacıya göre Avni        renkleriyle örtmede
                       Lifij’in en önemli resimleri, şiir-      acele ederken, o,
                       resim bağlantısının izlenebileceği
                       İstanbul manzaralarıdır ve         önündeki modelin,
                       hatta Nurullah Berk, sanatçıyı     kişinin, görünümünün
                       şair Ahmet Haşim’e yaklaştırır.      çizgi yapısını tespit
                       Hüseyin Avni Lifij’in başta       ederdi ilkin. Füzenle,
                       Fransız şiirine olan merakı, şiirle
                       dolu dünyası, resimlerine de       karakalemle, pastelle
                       yansımıştır.                meydana getirdiği
                                           desenlerin ustalığına,
                       Ayrıca, sanatçının fotoğraf ile
                       ilgili olduğu ve İstanbul’un eşsiz   biçim bilgisine, ışık ve
      Ankara dönüşü önemli sembolik   değerdeki eski sokaklarını,        gölge dağıtımındaki
      tablolarından olan Karagün    evlerini, tarihi yapıtlarını      güce bugün de şaşarız.
      ve Akgün adlı eserleri için etüt  görüntülediği cam negatife
      çalışmalarına başlar. Bu iki tablo  basılı fotoğraf kartlarına sahip
      1923 yılında tamamlanır. (Bugün  olduğu bilinmektedir. Lifij’in           Nurullah Berk
      Ankara’da Milli Kütüphanede)   çektiği fotoğraflardan kimi
      Hüseyin Avni Lifij’in Karagün adlı  çalışmalarında yararlandığını             Kaynak:
      tablosu, alegorik bir yorumla   biliyoruz.                 *Kültür ve Turizm Bakanlığı
      tarihi bir konuyu ele alınır.                           *Türkiye Kültür Portalı
                       1923’te Sanayi-i Nefise Mektebi
      Kompozisyonda Kurtuluş Savaşı   Tezyini Sanatlar Bölümü’nde
      sırasında düşmanın yakıp yıktığı  başladığı hocalığına ölümüne
                                                         13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18