Page 13 - E-Dergi Sayı 8
P. 13

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Sağlık   getireceğiz. Kısacası burayı Samsun’un
      Bakanlığı’ndan devralınan eski Ruh ve Sinir     kadınlarının, çocuklarının, gençlerinin       Samsun E-Dergi
      Hastalıkları Hastanesi’nin 121 yıllık binasında   yararlanacağı yaşam alanı olacak şekilde bir Aile
      restorasyon yapılıyor. Tarihi bina belediye     Yaşam Merkezi haline getiriyoruz. İçerisinde
      tarafından yapılan çalışma ile Aile ve Yaşam    gençlik merkezleri, kadınlar için özel alanlar,
      Merkezi’ne dönüştürülecek. Hastane çevresinde    çocuk merkezleri, spor alanları gibi birçok alan
      yapılacak peyzaj düzenlemeleri ile de kent yeni   yer alacak. Buradaki yeşili de koruyacağız ve
      bir yaşam alanı daha kazanacak.           kente yeni bir yaşam alanı daha kazandırmış
                                olacağız. Çöplerin ve molozların olduğu atıl
      Samsun’un İlkadım ilçesinde yer alan Ruh ve     alanı tamamen tarih, doğa ve yeşille iç içe bir
      Sinir Hastalıkları eski Hastanesi çevresi ve 121  doku haline getireceğiz” diye konuştu.
      yıllık tarihi binasının restorasyonu için Sağlık
      Bakanlığı ile protokol imzalayan Büyükşehir     Yeşili ve tarihi koruyan projelere önem
      Belediyesi’nin bölge için yapmayı planladığı    verdiklerini söyleyen Samsun Büyükşehir
      proje start aldı. İhale süreçleri tamamlanan    Belediye Başkanı Mustafa Demir de, eski Ruh
      projede tarihi binanın restorasyon çalışmalarına  ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin olduğu alanda
      başlandı. 540 gün sürecek proje 2024 yılının    başlayan projenin start aldığını belirterek,
      Temmuz ayında bitirilecek. Toplam kapalı alanı   “Restore edeceğimiz ve koruyacağımız
      11 bin 537 metrekare olan yerleşkeye ayrıca     binamız sosyal ve kültürel amaçlı etkinliklerde
      kadın merkezleri, çocuk ve gençlik merkezleri,   kullanılacak. Torun, nine, dede anne ve babanın
      spor kompleksi, toplantı ve sergi salonları,    bir arada olacağı bir merkez olacak. Türkiye’de
      müzik ve sanat atölyeleri, bilim sınıfları,     bu konseptte inşa edilmiş bir merkez yok.
      bilgisayar ve eğitim derslikleri, kütüphane,    Şu an biz inşa ediyoruz. İlkadım bölgesindeki
      misafirhane ve gezinti alanları yapılacak. Proje  bütün mahallelere hitap edecek. Kafesi, parkı,
      yeşile ve tarihe uyumlu konseptiyle de dikkati   kursuyla her detay yer alıyor. Okul öncesi
      çekecek.                      eğitim hizmetleri olacak. Kadınlarımızın
                                hayatına dokunacak kurslar yer alacak”
      İki etap halinde yapılacak proje ile bölgeyi    ifadelerini kullandı.
      ihya edeceklerini ifade eden Fen İşleri Dairesi
      Başkanı Nurettin Özbey
      “Samsun’un en değerli tarihi yerlerinden birisi
      burası. Atıl durumda olan bu alanı Büyükşehir
      Belediye Başkanımızın önderliğinde yeniden
      ihya ediyoruz. İki etaplı bir proje hazırladık.
      Proje kapsamında ilk etapta 121 yıllık tarihi
      binayı restore ederek hem geçmişimize sahip
      çıkıyoruz hem de hastanenin çevresinde
      yapacağımız peyzaj düzenlemeleri ile bölgeyi
      yeniden ihya ediyoruz. Restorasyon çalışmaları
      başladı. Yapı Osmanlı dönemi neoklasik bir
      mimariye sahip. Tamamen kendi mimarisine
      özgü bir şekilde restorasyonunu yapıyoruz.
      Sonradan yapılan ilave yapıların tamamını
      da bertaraf ediyoruz. Bertaraf ettikten sonra
      da üzerindeki sıvaları kaldırarak doğal haline
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18