Page 14 - E-Dergi Sayı 8
P. 14

Ulviye Demirci
   Ulviye Demirci: Her Şeyden Önce Aile Her Şeyden              Down Sendromlu Çocuklar
                                         ve Aileleri Eğitim Dayanışma
                                         Derneği Başkanı olarak
                                         derneğin kuruluşu ve
                                         çalışmaları hakkında neler
                                         söylemek istersiniz?
     Önce Aile
                                         Derneğimiz 2017 yılında
                                         Down Sendromlu çocuğu olan
                                         ailelerin bir araya gelmesi
                                         ile oluşan bir dernek. Benim
      Farklılıkları sevmek, farklılıkları kabul etmek... Ailenin çocuğun   oğlum 25 yaşında. Biz bazı
      eğitimindeki önemi... Ve daha fazlası için Down Sendromlu       aileler çocuklarımızı büyütürken
      Çocuklar ve Aileleri Eğitim Dayanışma Derneği Başkanı         birçok zorluk yaşadık. Bu
                                         zorlukları aşmak için çok
      Ulviye Demirci ile bir araya geldik.                  büyük mücadeleler verdik.

                                         Birkaç aile bir araya geldik.
      Dört oğlundan biri Down Sendromlu olan Demirci emekli         Önce uzun sohbetlerimiz
      olduktan sonra Down Sendromlu çocuklar adına bir şeyler        oldu. Bir şeyler yapalım dedik.
      yapmak istediğini ve bu yüzden sahada çalışmaya başladığını      Bizden sonrakilerin de önünü
      dile getiriyor. Gelin hep birlikte Ulviye Hanım’a kulak verelim.    açmak istedik. Aslında 1 sene
                                         kadar istişarelerimiz oldu.
                                         Çocuklarımızın devletimiz
                                         tarafından verilmiş çok
                                         güzel anayasal hakları var.
                                         Fakat uygulamada sıkıntılar
                                         var. Hak temelli çalışmalar
                                         yapmak adına 2017 yılında
                                         sadece Down Sendromlu
                                         çocuğu olan aileler bir araya
                                         gelerek ailelerden bir dernek
                                         oluşturduk. “Üyelerin %70’i
                                         de Down Sendromlu yakını
                                         olanlardan olacaktır” diye bir
                                         maddeyi de tüzüğümüzün ilgili
                                         bölümüne ekledik.

                                         Hak temelli çalışmaları
                                         önceleyerek, Down Sendromlu
                                         bireylerin yaşamın her
                                         alanında eşit haklara sahip
                                         olması, aileler ve toplumun
                                         bilinçlendirilmesi, Down
                                         Sendromunu toplum nezdinde
                                         anlatmak, anlamlandırmak,
                                         farkındalık oluşmasını
                                         sağlayarak toplumun
                                         engellilik algısını değiştirmek,
                                         Down Sendromu bireyleri
                                         sağlıklı, mutlu, üretken,
                                         toplumla bütünleşen bir
                                         yaşam kurmalarını sağlamak
                                         hedeflerimiz arasındadır.
   14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19