Page 9 - Samsun E-Dergi Sayı 7
P. 9

Onun yerine bize hiç de yabancı  Ben zaten insanlara en çok     Hayat bana almayı değil
      gelmeyen hikayeler var. Acı    bunu anlatmaya çalışıyor ve    hep vermeyi öğretti. Hem
      var, hüzün var, sevgi, şefkat,  “kaderimiz doğduğumuz evlerde   doğduğum evde bana verilen     Samsun E-Dergi
      merhamet var, geçmişte bizim   yazılıyor” diyorum. Doğduğumuz   rol, hem de sonradan seçtiğim
      ya da yakınlarımızın başımıza   evlerde yaralanıyor ve bu     meslek beni sürekli bu yola itti.
      gelmiş olaylar var.        yaraların bizi götürdüğü yere   İnsanlara yardımcı olabilmek,
                       gidiyoruz. Eğer bunu iyi anlarsak,  onların acılarını bir parça
      Bunları izlerken pek çok duyguyu  neden hep aynı şeyleri yaşıyoruz  olsun dindirebilmek, onları
      birden yaşıyor, kendimiz ve    sorusunun cevabını geçmişte    mutlu görebilmek insanı çok
      yakınlarımız hakkında birçok şey  arar ve bulursak, kaderimizi   mutlu ediyor. Ben de insanları
      öğreniyoruz.           değiştirebiliriz.         mutlu ederek mutlu olmaya
                                        çalışıyorum.
                       Kariyeriniz boyunca
                       sizde derin izler bırakan,     Sizce insanlar psikiyatr ve
       Kendi hikayemi         unutmadığınız bir anınız var    psikoloğa gitmekten neden

        yazsam adını         mı?                çekiniyorlar? Bu durumu sizce
                                        nasıl aşabiliriz?
       “Sen neymişsin ey        Olmaz mı… Ben bunların çoğunu
       hayat” koyardım.        kitaplarımda yazdım zaten.     Ben mesleğe başladığımda
                                        psikiyatriye sadece ağır ruh

      Yazmak size ne ifade ediyor?
      Kendi hayatınızın bir kitabını
      yazsaydınız adı ne olurdu?

      Yazmak, çok dolu olan
      beynimi adeta boşaltıyor
      çünkü mesleğim nedeniyle yüz
      binlerce insan tanıdım. Onlarla
      hüzünlendim, onlarla empati
      yaptım. Çok insan tanımak
      insana yaşadığımız hayatla
      ilgili pek çok şey öğretiyor. Öyle
      derin, öyle insanın ufkunu açan
      hikayeler dinledim ki, bunları
      paylaşmadan bu dünyadan
      ayrılmak istemedim. Bütün
      bunları yıllardır nasıl dinlediniz
      diyorlar bana. İşte şimdi onları
      bazen yazarak, bazen anlatarak
      sizlerle paylaşmaya çalışıyorum.  Hayat bana almayı


      Kendi hikayemi yazsam adını     değil hep vermeyi
      “Sen neymişsin ey hayat”          öğretti.
      koyardım.

      Yaşanılan her psikolojik     Bir psikiyatr olarak yıllardır
      sorunun temelinde         insanlara büyük emekler
      çocukluktan gelen bir travma   vererek yardımcı oluyorsunuz.
      olduğuyla ilgili yaygın bir kanı  Peki sizin kendinizi kötü
      var. Siz bu konuyla ilgili neler  hissettiğinizde destek aldığınız
      söylemek istersiniz?       birileri ya da bir şeyler var mı?


                                                          9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14