Page 13 - Samsun E-Dergi Sayı 7
P. 13

Sizi tıp okumaya yönlendiren,   ameliyatını gerçekleştirdiniz.
      cerrah olmanıza vesile olan bir  Sonrasında birçok yüz nakli
      hikâyeniz var mı?         gerçekleştirdiniz. İlk yüz nakli                    Samsun E-Dergi
                       ameliyatını bitirdiğinizde
      Beni tıp okumaya yönlendiren   neler hissetmiştiniz?
      en önemli konu özellikle
      ilkokul ve ortaokul döneminde   Evet, bu da ilginç bir konu. Birçok
      insanların sağlıklarıyla ilgili  yerde bunla ilgili hissettiklerimizi
      çektikleri zorlukları yakından  anlattık. Ama tekrarlamak
      görmem ve yardımcı olma      gerekirse; o anı yaşayana kadar
      ihtiyacı hissetmemdir.      hiç de düşünmedim. Aklıma
      Bunun yanında insanların     gelmeyen bir konuydu. Çünkü
      doktorlara duyduğu ihtiyaç da   ameliyata başladığınız kişi ile
      benim için önemli bir dayanak   ameliyatı sonlandırdınız kişinin
      olmuştur. Özellikle gazete    sanki farklı kişiler olduğunu
      ve televizyon haberlerinde    hissediyorsunuz. Bir anda yüzü
      duyduğum, takip ettiğim,     değiştirdiğinizde gözünüzün
      ilgimi çeken ilginç tıbbi konular  önünde çok farklı bir insanı      Yakın gelecekte
      benim sağlık alanına olan ilgimi  görüyorsunuz ve bu çok farklı       dünya düzeni
      daha da artırmıştır. Bunlardan  bir his. Anlatması çok zor. Ancak
      en önemlisi de o dönemde     yaşayarak hissedilebilecek, çok      içerisinde var
      çok da yaygın olmayan ama     değişik bir durumdu.           olmanın yegane
      gündemde olan Dr. Christiaan
      Barnard’ın yaptığı kalp nakilleri  Bu tür ameliyatların başarı     güvencesinin bilim
      hikayeleri hep ilgimi çekmişti.  oranı normalde nedir?
      Bu nedenlerle doktor olma,                         ve bilişimde söz
      insanlığa faydalı olma, tıpta   Aslına bakarsanız teknik olarak     sahibi olunması
      yapılabilecek ama yapılmayan   zor ameliyatlar ama daha zoru
      önemli konuları takip etme    üzerinize yüklediği psikolojik yük.     gerektiğinin
      merakı zihnimde hep tazeliğini  Yani herhangi bir olumsuzluk      farkında olmamız
      korumuştur.            durumunda omuzlarınızdaki o
                       yükü hissetmeniz, karşınızda          gerekir.
      Türkiye’de ilkleri başaran    uğraştığınız konunun bir insan
      bir doktor olarak anılmak     olması ve sonuçlarının o insan için
      başarınızı ne yönde etkiliyor?  doğrudan etkileyici olması yani
                       tamamen başarılı olması veya
      Tabii bu şekilde anılmak hem   hastanın hayatını kaybetmesi
      mutlu ediyor hem de daha farklı  arasında bir spektrum içermesi
      yenilikler peşinde gitmeniz    yaptığınız işin önemini artırıyor.
      açısından sizi motive ediyor.
      Bu sadece bir şeyler yapmak    Genel olarak bu işlerle
      değil bir eğitici olarak insanlığa  uğraşan insanlar mikrocerrahi
      faydalı olacak tam donanımlı   konusunda oldukça tecrübeli, bu
      araştırmacı klinisyen hekimler  işe yıllarını adamış insanlardır.
      yetiştirmek için isteğinizi    Ama yine de başarısızlık oranı
      de artırıyor. Yaptıklarınızla   var tabi ve bu oran genel
      yetinmeyi değil daha da fazlasını  olarak çok düşük olduğu
      yapmak zorunda olduğunuzu     için bir istatistik oluşturmaz.
      hissettiriyor. Bir bakıma size  Cerrahi başarısızlık kadar
      pozitif bir feedback sağlıyor.  ameliyat sonrası kullanılan
                       ilaçlara bağlı olumsuzluklar ve
      Ekibinizle birlikte 11 yıl önce  komplikasyonlar da başarıyı
      Türkiye’nin ilk yüz nakli     etkiler. Genel olarak ortalama
                                                         13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18