Page 15 - Samsun E-Dergi Sayı 7
P. 15

Nakil için başvuran hastalarda  yakın temasın olması onların    başarı oranını soracak olursanız
      artış ya da azalma var mı?    süreci daha rahat atlatmalarını  yine bahsettiğim gibi ilk 3-5
      Nakil bekleyen hastaların     ve bu ameliyatları daha kolay   ülke arasında sayılabiliriz. Bu   Samsun E-Dergi
      en çok merak ettiği konular    kabullenmelerini sağlıyor.     konuda genel olarak Amerika
      neler?                                ve Avrupa’da Fransa ile birlikte
                                        ilk üçte olduğumuzu rahatlıkla
      Bize başvuran hasta sayısında                    söyleyebilirim.
      inanılmaz bir artış var. Tabii    Hem yüz hem kol
      bu konuda bölgede ve ülkede                     Bu branşta olup sizin gibi
      referans merkezi olmamız      hem de rahim nakli        bu tür ameliyatlar yapan
      çok önemli. Bu açıdan güzel    gibi çeşitli kompozit       dünyada kaç doktor var? Bu
      gibi görünse de insanların                      alana olan ilgi her geçen gün
      sizden umut beklemeleri       doku nakillerinin        artıyor mu?
      ama maddi imkanların kısıtlı    yapıldığı dünyadaki
      olması kısmen üzerinize bir                     Çok fazla ekip olmadığı gibi bu
      yük bindiriyor. Medyada çıkan      tek merkeziz.        konuyla ilgilenen cerrah sayısı
      en ufak bir haberde beklentisi                    da çok fazla değildir. Bunun
      olan insanların size sürekli   Bir röportajınızda Türkiye’nin   nedeni oldukça zorlu, riskli
      soru yöneltip olumlu bir haber  kompozit doku nakliyle ön     işlemler olması ve tecrübe
      vermenizi beklemeleri üzerinize  plana çıktığını söylemişsiniz.   gerektirmesidir. İlgi duyanların
      bir baskı hissettiriyor.     Türkiye şu anda sizce hangi    sayısı artsa bile ihtiyacı
                       aşamada? Dünya’da bu        karşılayacak ölçüde olmadığını
      Nakil olan hastalar psikolojik  konuda öne çıkan ülkeler      düşünüyorum. Az önceki soruda
      olarak bu durumdan nasıl     hangileri? Bu durumu nasıl     belirttiğim gibi genel olarak
      etkileniyorlar? Bu durumda    değerlendirirsiniz?        tamamı ile ilgili yani hem rahim
      psikolojik desteğin önemi                      hem yüz hem kol nakli yapan
      hakkında neler söylemek      Türkiye oldukça iyi durumda.    bir ekip ve cerrah dünyada yok.
      istersiniz?            Genel olarak bahsedecek      Ama çok iyi ekipleri soracak
                       olursak ülkemizin ilk beş     olursanız yine bahsettiğim
      Psikolojik destek mutlaka     içerisinde olduğunu çok      gibi genel olarak çok tecrübeli,
      veriliyor ama ameliyat öncesi   rahatlıkla söyleyebilirim. Ama   kıdemli ekip sayısı dünyada
      bekleme sürecinde hastaların   hem yüz hem kol hem de rahim    bir elin parmaklarından fazla
      kendilerini bu konuya       nakli gibi çeşitli kompozit doku  değildir.
      hazırlamaları ve sürekli bu    nakillerinin yapıldığı dünyadaki
      konuyla ilgili bilgi alışverişimizin,  tek merkeziz. Genel sayı ve                                                         15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20