Page 14 - Samsun E-Dergi Sayı 7
P. 14

Türkiye’nin

      ilk yüz nakli

      Uğur Acar


      olarak bahsedecek olursanız    olarak hepsinin taşıdığı risk    Az önce bahsettiğim gibi bunlar
      başarı oranı Uzak Doğu’dan elde  birbirine benzer. Bizim de     hep size pozitif feedback vererek
      edilen bilgilerdeki eksiklikler  yaptığımız birçok ameliyatta    önünüzdeki dönemde daha
      nedeniyle sadece bizim      komplikasyonların ortaya      üst çalışmalar yapmanız için alt
      Avrupa’nın ve Amerika’nın     çıkmasının en büyük nedeni     yapı dayanağı oluşturmaktadır.
      verileri üzerinden %80 gibi kabul  kullandığımız cerrahi teknikle  Tabi çok iyi hissediyorsunuz.
      edilebilir.            ilgili değil daha sonra kullanmak  Emeklerinizin karşılığınızı almak
                       zorunda olduğunuz ilaçlara bağlı  kadar insanları motive eden
      Aynı anda hem Türkiye’nin ilk   olumsuzluklardır.         bir şey yoktur. Hele hele daha
      çift kol nakli hem de bir bacak                   önce denenmemiş, yapılamamış
      nakli ameliyatını da yaptınız.  Dünyanın ilk kadavradan      bir şeyi başarılı bir şekilde
      Neler söylemek istersiniz?    rahim naklini 2011 yılında     sonuçlandırırsanız bunun
                       gerçekleştirdiniz. Nakil olan   manevi hazzı çok fazladır. Daha
      Hastaların ihtiyacına göre    hastanız bir erkek çocuğu     da ötesi dünyada daha önce hiç
      en faydalı olabilecek şekilde   sahibi oldu. Geçtiğimiz sene    başarılmamış ama gelecekte çok
      ameliyatları belirlemeye     de yine kadavradan bir       sık bir şekilde yapılacağına emin
      çalışıyorsunuz ve bu konuyla   rahim nakli gerçekleştirdiniz.   olduğunuz bir tekniğin sizin
      ilgili hazırlıklar sonrasında   Hastanız geçtiğimiz aylarda    adınızla anılmış olacağından
      gerekli işlemleri yapıyoruz.   kız çocuğu sahibi oldu. Bu     emin olmanız çok çok gurur
      Aslına bakarsanız yaptığımız   tür haberleri aldığınızda ne    verici hissettirir.
      yüz naklinden çok da farklı    hissediyorsunuz? Başarınızın
      bir durum değil. Genel      sırrı nedir?
   14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19