Page 11 - Samsun E-Dergi Sayı 7
P. 11

hastalarını getirirlerdi. Benim asıl                 istemediğiniz kırmızı
      mücadelem ülkemize psikiyatriyi                   çizgileriniz var mıdır?
      tanıtmak oldu. Gelenler de       En sevdiğim                           Samsun E-Dergi
      hep gizli saklı gelir ve bunun    şeylerin başında        İnsanlara olabildiğince saygılı
      duyulmasını istemezlerdi. Bizim                   davranmaya çalışırım ama aynı
      insanımızı tanıdıkça, psikiyatriye      doğayı         saygıyı onlardan da beklerim.
      ne kadar ihtiyaç duyduklarını                    Özgürlüğüme çok meraklıyımdır.
      anladım. Önce yazdığım kitaplar,   seyretmek gelir.        Hayatıma müdahale edilmesini
      verdiğim konferanslar, gazete                    istemem.
      yazılarım, televizyonlarda    Size iyi gelen, uğraşmaktan
      yaptığım programlar, son olarak  keyif aldığınız hobileriniz var  Samsun’a gelme fırsatınız hiç
      da televizyon dizilerinde hep bu  mıdır? Yemek yapmayı sever    oldu mu? Son olarak Samsun
      konuda halkımızı bilgilendirmeye  misiniz?             E-Dergi okurlarına neler
      çalıştım.                              söylemek istersiniz?
                       En sevdiğim şeylerin başında
      Şu anda artık ülkemiz bu konuda  doğayı seyretmek gelir. Her    Samsun’a yıllar önce geldim ve
      devrim yaptı diyebiliriz. Herkes  fırsatta pencerenin yanına    bu şehre bayıldım. O şehirde
      psikiyatriye rahatlıkla geliyor,  koşar yağan yağmuru, karı, esen  yaşayanları da çok sevdim.
      bunu kimseden saklamıyor hatta  rüzgarı, denizi, dağları, tepeleri,  Samsunlular o zaman bizi çok
      eşine dostuna da bunu anlatıp   havadaki bulutları seyrederim.   güzel ağırlamışlardı. Hatta
      onların da gelmesini sağlıyor.  Meşhur kahve keyfim vardır.    içimden “Samsun’da yaşayanlar
      Bunları görmek beni çok mutlu   Pencerenin önüne oturur,      aslında ne kadar şanslı
      ediyor ve kendime “Aferin”    günde iki kere şekerli kahve    olduklarının farkında mı acaba”
      diyorum.             içerim. Geceleri kitap okumadan  diye de sormuştum.
                       uyumam. Bir de akşamları
                       altında benim imzam olan      Samsunlu pek çok hastam
         Dünyadaki         dizileri pür dikkat seyrederim.  var. Ben onları, onlar da beni
         savaşları ve        Bunun dışında hep çalışırım.    çok sever. Zaman zaman
                                        haberleşiriz.
                       Çalışmak da benim çok severek
       her türlü şiddeti       yaptığım şeylerden biridir.
         durdurmak          Asla vazgeçmem dediğiniz      Bütün Samsunlu kardeşlerime
                                        en derin saygı ve sevgilerimi
          isterdim.         prensipleriniz, aşılmasını     gönderiyorum.      Elinizde tek bir şansınız
      olsaydı dünyada neyi
      değiştirmek isterdiniz?


      Dünyadaki savaşları ve her türlü
      şiddeti durdurmak isterdim. Akıl
      sahibi tek canlı olarak insana
      şiddet hiç yakışmıyor. Allah’ın
      ya da Doğanın bizi götürmek
      istediği yerin tam da burası
      olduğunu düşünüyorum. Yani
      sevgi çemberiyle sarılmış,
      sadece kendisine değil
      dünyadaki tüm canlılara saygı
      ve sevgi gösteren “mükemmel
      insan.”
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16