Page 5 - Samsun E-Dergi Sayı 7
P. 5

s./64        s./84         s./102      Prof. Dr.      Dr. Harika      Doç. Dr.                           Samsun E-Dergi
      Ahmet Bektaş:    Sönmez:        Onur Öztürk:

      Son dönem karaciğer  Bebeklerde 6 ay   GETAT, kadim kültürden   Türkiye’de ilk ve
      hastalıklarının   boyunca yani     gelen bazı tekniklerin   tek olan Cerrahi
      tedavisinde karaciğer  tamamlayıcı ek gıdaya  modern sağlık
      nakli hayat kurtarır.  geçene kadar su  uygulamalarıyla sentez
      Organ bağışı yapınız. tüketimi önermiyoruz. edilip insanlığa bütüncül  El Aletleri ve
                           bir tıp hizmeti olarak
                           sunulmasıdır.        Sağlık Müzesi’nin
      s./74        s./92         s./108           Samsun’da      Dyt. Büşra      Prof. Dr. Koray    Dr. Öğretim         olduğunu
      Atmaca:       Karabekiroğlu:    Üyesi
                           Ümit Özcan:         biliyor muydunuz?
      Başarılı sporcunun  Duygusal tepkiler
      önceliği; sağlığını  depremden birkaç hafta  Dünyanın hiçbir yerinde
      koruyup, performansının  sonra bile artarak devam  hayvan hastanelerine  s./52
      maksimum seviyede  ediyorsa travma sonrası  bu kadar çok sayıda
      olacağı sürdürülebilir  stres bozukluğu (TSSB)  yüksekten düşen kedi
      bir beslenme programı  söz konusu olabilir. vakası ile başvurulmamış.
      olmalıdır.      s./114        s./122        s./126
      Hayat bir      146 ülke       Her mevsimin
      yudum suyu,     vatandaşı       vazgeçilmez ilçesi

      bir kap yemeği sağlık turizmi
      paylaşınca      için Samsun’u     Ladik, sizleri bekliyor!
      güzel.        tercih etti.
                                                          5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10