Page 13 - E-Dergi-Sayı 3
P. 13

Halk arasında yaygınlaşmış olan batıl inançlar ve  yaşamını ve insanlarını detaylı öğrenmesini
      hurafeler onun bazı romanlarının komedi       sağlamıştır. Bu yüzden eserleri hep İstanbul’un
      unsurunu oluşturur. Genel olarak ise Türk halkının konakları, yalıları, ahşap evleri ve dar sokaklarında
      her kesiminden insana romanlarında yer vermiş ve  geçer.
      hepsini hem gerçekçi hem de mübalağalı bir
      şekilde anlatmıştır. Beyler, paşalar, hanımefendiler,  Yazmaya erken yaşta başlamış olması ve hayal
      alafranga züppeler, mürebbiyeler, dadılar, deliler  gücünün yüksekliği eserlerinin çeşitli ve çok sayıda Samsun E-Dergi  Hüseyin Rahmi Gürpınar
      gibi sayamayacağımız türde farklı insanları     olmasına neden olmuştur. Türk Edebiyatında
      eserlerinde her yönüyle işlemiştir.         en çok ürün veren ve okunan yazarlardandır.
                                Romanları, öyküleri ve yazdığı oyunların birçoğu
      Günlük hayatın ve o dönemin özelliklerini      halk tarafından çok sevilmiş ve benimsenmiştir.
      eserlerinde ustalıkla yansıtır. Eserlerinde hiciv  Şık, Gulyabani, Mürebbiye, Kuyruklu Yıldız Altında
      ve toplumsal yergi de önemli bir yer tutar. Aynı  Bir İzdivaç, Şıpsevdi sevilen eserlerinin başında yer
      zamanda İstanbul’da anneannesinin yalısında     almaktadır.
      geçirdiği çocukluk ve gençlik yılları İstanbul

                “

         Sokağı edebiyata

          taşıyan yazar…                                                         13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18