Page 12 - E-Dergi-Sayı 3
P. 12

Samsun E-Dergi  Hüseyin Rahmi Gürpınar Türk Edebiyatının                      Neşesi:


            Hüseyin Rahmi Gürpınar


              Edebiyat hepimiz için farklı anlamlar ifade eder. Kimimiz için duyguların
            yansıması kimimiz için gerçeğin ta kendisidir. Kendine has bir anlatımla edebiyat
             dünyasının unutulmayan yazarları arasında yer alan Hüseyin Rahmi Gürpınar
                 için edebiyat ne ifade ediyor gelin kısaca birlikte bakalım.
                                Türk edebiyatına yazdığı eserler ile damgasını
                                vuran Hüseyin Rahmi Gürpınar, romanlarında
                                kimi okurlarını komik diyaloglar ile güldürürken
                                kimilerini cin, peri, gulyabani vb. varlıkların
                                entrikaları ile korkutur. Alışılmışın dışında
                                konuları işlemeyi sever ve kendine has edebiyat
                                dili ile romanlarını benzersiz kılar. Eserlerinde
                                okurların daha iyi anlayabilmesi için yalın bir
                                kullanmıştır. Edebiyatımızda natüralizmin
                                temsilcisi olarak bilinir. Zamanın çok ötesinde
                                yazdığı romanları üslup olarak dönemine
                                farklı bir boyut katar. İşlediği ütopik konular
                                onun kıvrak zekası sayesinde okurlara farklı
                                bir edebiyat hazzı sunar. Mizah duygusu çok
                                gelişmiş bir yazar olan Gürpınar, aynı zamanda
                                karakterlerinde gerçekliği ve gerçek dışılığı
                                ustalıkla bir arada bulundurur. Eserlerinde çevre
                                betimlemelerinden çok karakterlerine ağırlık
                                vermiştir.

                                Yazdığı karakterlerdeki gerçekçilik onun
                                gözlem yeteneğinin yansımasıdır. Eserlerinde
                                karakterler son derece doğal bir dil ile konuşur
                                ve siz satırları okurken kendinizi bir anda olayın
                                içinde bulursunuz. Bu yüzden günlük yaşama
                                ayna tutan ve sokağı edebiyata taşıyan yazar
                                olarak bilinir. Bazı romanlarında kimilerimizin
                                bildiği sıcak ve sevgi dolu birbirleriyle yakın
                                ilişkiler içerisinde olan mahalle kültürünü
                                romanlarında tüm açıklığıyla yansıtır. Özellikle
                                dırdırcı, dedikoducu, meraklı mahalle sakinlerini
          Hüseyin Rahmi Gürpınar
           (D. 1864 - Ö. 1944) Yazar        ustalıkla konuşturur ve onları tüm doğal halleri
   12                            ile okurlara sunar.
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17