Page 7 - E-Dergi-Sayı 3
P. 7

Samsun E-Dergi Röportaj


                                                          Samsun E-Dergi

      ardında gizli olan şiir, size göre  şair bir konu başlığıyla şiirini  İlk şiirimi aileme okumuştum.
      ne demek?             yazacaksa, sanki kitap yazar    Yazdığım şiirleri okumamdan
                       gibi çalışması gerekiyor. O    en çok edebiyat öğretmenim
      Şiir, birçok insanın hissettiği  konu hakkında bilgi edineceği   muzdarip olmuştu. Her
      ama kelimelere dökemediği     kitapları okuyor, bilgileri bir  yazdığımı ona gösteriyordum.
      duyguların harflerle vücut    araya getiriyor sonra bir kurgu  Bir gün şiir yazmayı çok seven
      bulmuş hali gibi… Yahut denizde  hazırlayarak şiirini yazıyor.   ama şiir yazacak kadar edebi
      de bir hayat var biliyorum                      bilgisi olmayan padişahın iki
      fakat nasıl bir hayat? diye    Sesinizde yüreklere dokunan    de bir şiirlerini okuduğu vezirin
      merak eden insanlardan birinin  bir tını var. Şiire ve şiir    verdiği cevabı söyledi bize:
      denizin dibine dalıp inci, mercan  okumaya olan merakınız ne    “Padişahım, redif yok, ölçü
      çıkarması gibi...         zaman başladı ve ilk şiirinizi   yok, vezin yok, kafiye yok
                       kime okudunuz?           ama şiir çok güzel.” Ben de
      İstediğiniz an şiir yazabiliyor  İlkokulda hem Türkçemiz      o günden sonra bunların ne
      musunuz? Bunun altında      gelişsin hem de okumamız      olduğunu araştırmaya başladım.
      yatan bir ilham var mı?      güçlü olsun diye öğretmenimiz
                       metin okuturdu. Sıranın bana
      Bazen şiir kendini yazdırır,   gelmesini heyecanla beklerdim.         “
      bazen de şair yazmak için eline  Kendimi duyacak şekilde
      kâğıdı, kalemi alır. İlham, bir şiiri  metin okumak çok hoşuma    Kendimi bildim
      baştan sona yazdırmaz. Fakat   giderdi. Ortaokul ve lisede okul
      bir kelime gelir aklınıza, bir  müsamerelerinde metin veya      bileli İstanbul
      benzetme çok hoşunuza gider    şiir okunacaksa bana okuturdu
      ve sırf o kelimeyi, o benzetmeyi  öğretmenlerim. Beni daha sonra     hayallerimi
      kullanmak için şiire koşarsınız.  şiir yarışmalarına gönderdiler.      süsledi.
      Şiirle meşgul olduğum       Şiir yazmam da ortaokul
      zamanlarda görüyorum ki, eğer  döneminde başlamıştı.                         7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12