Page 10 - E-Dergi-Sayı 3
P. 10

“           çok etkileyen bir fedakârlıkla,  Son olarak sevenlerinize

   Samsun E-Dergi  Dursun Ali Erzincanlı Röportaj
                                        söylemek istediğiniz naçizane
                       bile bile ölüme yürüyüşü aklımı
        Ben konu           ve kalbimi daima meşgul ediyor.  birkaç kelamınız var mı?

          olarak          Henüz 15 gün olmuştu. Demek    Tüm kardeşlerime şunu
                                        söylemek isterim: hiçbirimiz bu
                       ki taşmaya kadar geldi ki ben
          Ömer           bir şiir yazmaya karar verdim.   dünyaya isteyerek ve bir bedel
                       Yazarken dikkatimi çeken şey
                                        ödeyerek gelmedik. İnsan olarak
       Halisdemir’i          şu oldu: yazdıklarım birkaç    yaratılmamız hususunda bize
                                        bir şey sorulmadı. Mademki bizi
                       saat içinde haberleri izlerken,
        seçmedim.           yolculuk yaparken, aklıma gelip  yoktan var eden bir yaratıcı var
                                        ve bizi bu dünyada yaşatıyor. O
                       kalbime inen cümlelerdi bunlar.
          O, şair          Sonra anladım ki içimde yazılan  halde onun bizden istediklerini
                                        yapmak suretiyle ebedi bir
                       cümleleri ben sadece kâğıda
                                        hayatı, bedelini ödeyerek
                       döküyorum. Müziği ve klibiyle
       olarak beni          15 günde tamamlanıp nöbetlere   kazanabiliriz. Dünya O’nun,
                                        biz O’nunuz... Bir misafir gibi
                       yetişti şiir. Bu konu açılınca şu
         seçmiş.          cümle geliyor kalbime; “Ben    yaşayıp, ev sahibini razı ederek
                       konu olarak Ömer Halisdemir’i
                                        buradan ayrılmamın yollarına
                       seçmedim. O, şair olarak beni   bakalım.
                       seçmiş.”
      Demokrasi kahramanı Şehit
      Ömer Halisdemir’i anlattığınız  Toplumumuz şu an pandemi,
      “Otuz Kuş” şiirini yazarken    orman yangınları, seller
      çok ağladığınızı belirtmiştiniz.  zaman zaman birçok              “
      Bu şiir nasıl bir maneviyatla   musibetle karşı karşıya
      yazıldı?             kalıyor. Bu olaylara          Bir kelime
                       nasıl bakmalı ve nasıl
      İşte şiirin, şairi oturtup kendisini  değerlendirmeliyiz?      gelir aklınıza,
      yazdırdığı en güzel örnek 15
      Temmuz kahramanı Şehit Ömer    Bizler inanan insanlarız.      bir benzetme
      Halisdemir’dir. Darbe teşebbüsü  Dünyanın da bir insan gibi
      olmuş, insanlar ölmüş,      yaşlılık dönemini yaşadığını    çok hoşunuza
      yaralanmış, bir millet büyük bir  hepimiz görüyoruz. Ahir
      travma yaşamış. O ilk günlerde  zamanın da ahirindeyiz.       gider ve sırf
      yaptığımız tek şey saatlerce   İnsanların kendi elleriyle
      televizyonun karşısında oturup,  yaptıklarının neticesini yine hem  o kelimeyi, o
      bazen hiç kımıldamadan olanları  onlar, hem de onların çocukları
      anlamaya çalışmaktı. Akşamları  görüyor ve görmeye de devam      benzetmeyi
      nöbet yerlerinde toplumsal bir  edecek. Başka gezegenler var mı,
      terapiye katılıyoruz. Beni sağlıklı  oralarda su ve hayat var mı diye  kullanmak
      düşünüp, bir plan dâhilinde    yapılan araştırmalara harcanan
      şiir yazmam o gün için çok çok  ekonomik güç şu dünyamıza        için şiire
      zor bir meseleydi. Haberlerde   harcansaydı ve insanlar olarak
      şehidimizin adı, hikâyesi geçiyor,  dünyayı evimiz olarak kabul    koşarsınız.
      daha doğrusu yazdığı destan    etseydik herhalde bugün farklı
      anlatılıyor. Herkes gibi beni de  bir dünyada yaşıyor olurduk.
   10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15