Page 8 - E-Dergi-Sayı 3
P. 8

Biz sizi “peygamber şairi”    sunduğumuz programların sayısı   ama zevkli bir meslek. Benim
   Samsun E-Dergi  Dursun Ali Erzincanlı Röportaj
      olarak biliyoruz. Böyle      arttıkça üretkenlik de azalma   asli olarak yapmak istediğim
      tanınmanızdaki en büyük      eğilimi gösteriyor. Üretmek için  şiirle Efendimizi (sav) anmak
      etken nedir?           zamana ihtiyacımız var. Yine de  ve anlatmak olduğu için
                       hamdolsun 21 yılda 10 albüm    dünyanın projelerine pek kafa
      Peygamber şairi çok büyük bir   yapmayı ve dinleyicilerimize    yormuyorum. Fakat Diriliş
      makam. Allah Teâla o şairlerin  sunmayı bize lütfetti.       dizisindeki rolümden sonra
      sevgisiyle yaşatsın beni.                      bende de böyle bir beklenti
      Şiirlerimin konusu Peygamber   Sizi ekranlarda ilk Veysel     hâsıl oldu. Kalıcı eserler
      Efendimizin hayatı olduğu     Karani’yi canlandırmanızla     bırakıyor insan ardında. Yine de
      için, dinleyenler de hüsnüzan   tanıdık. Veysel Karani filminde  Peygamber Efendimiz(sav)’in
      besleyip böyle dua ediyorlar.   Veysel’i oynarken neler      hayatını konu alan roller olmalı
                       hissettiniz? Duygularınızı     diye seçici davranıyorum.
      Peygamberi ve asrısaadet     paylaşır mısınız?
      dönemini anlatırken sanki                      Sesinizin ve kalbinizin naifliği
      o dönemi yaşıyorsunuz ve     Benim oyunculuk eğitimim yok    ile bütün gönüllerde taht
      yaşatıyorsunuz. O an siz neler  her ne kadar İstanbul’a geldiğim  kurdunuz. Yaklaşık 15 yıl
      hissediyorsunuz?         ilk yıllarda yönetmen Mesut    süren radyo programcılığı
                       Uçakan’ın yanında çalıştıysam   serüveninize tekrar geri
      Şiirlerimi yazarken aslında    da, daha çok prodüksiyon      dönmeyi ister miydiniz?
      aklımda olan sadece şiiri     tarafındaydım. Yönetmen
      okuyacağım an. Ben okumak     Nazif Tunç Bey beni aradığında   Özel radyoların yayın hayatına
      için şiir yazıyorum. Öyle     kendisine oyunculuk eğitimimin   başladığı o ilk yıllar, radyo
      yazmalı, bahsettiğim konuyu    olmadığını söylemiştim. O da    programcılığı için mükemmel
      öyle sunmalıyım ki dinleyenler  bana: “Sizden oyunculuk      yıllardı. Radyolar hem
      sanki o olay şu anda olmuş veya  istemiyorum, olduğunuz gibi    kendilerini geliştiriyor, hem de
      oluyor diye bir hisse kapılmalılar.  davranın.” Tabi bu yaklaşım  bizi yetiştiriyorlardı. O günkü
      Sonra gördüm ki gerçekten de   beni rahatlattı. Sonra filme    yaşımızın verdiği enerji ve
      bu metod konunun anlaşılması   başladığımız zaman yavaş yavaş   radyonun cazibesi yıllar geçtikçe
      ve en önemlisi de şiirin dinlenilir  sanki Veysel Karani’ymişim gibi  azalmaya başladı. Belki de bu
      olması için çok gerekli bir metod. hissetmeye başladım.       şiir albümleri ve programları
                                        yeni cazibe merkezi olduğu
      Arkanızda her kesimden çok    Sizi farklı projelerde       için böyle düşünüyorum ama o
      önemli bir hayran kitlesi     görebilecek miyiz? Bu rolleri   yıllara tekrar gitmeden o günkü
      var. Toplumun size olan ilgisi  siz mi seçiyorsunuz yoksa     heyecanı bugün alacağımı
      ve sevgisi üretkenliğinize    yapımcı ve yönetmenler size    sanmıyorum.
      yansıyor mu?           mi yakıştırıyor?


      Dinleyicilerimiz elbette bizi daha  Aslında kamera önüne geçince
      güzelini ortaya çıkarmamız    onun da çok farklı bir tadı
      için teşvik ediyor. Eserlerimizi  olduğunu anlıyor insan. Zor
                             “
        Şiirin, şairi oturtup kendisini yazdırdığı


          en güzel örnek 15 Temmuz kahramanı


                Şehit Ömer Halisdemir’dir.
   8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13