Page 20 - Samsun E-Dergi Sayı 6
P. 20

Ebru Uygun: Türkiye Genelinde 7,5 Milyon Çocuğa Ulaştık


      ebru yaptırayım” dedi. Ben de   Eserlerinizle vermek istediğiniz  desenin, her rengin kendine
      “Dalga geçiyorsun herhalde    bir mesaj, anlatmak istediğiniz  göre bir hikâyesi ve bir anlatımı
      hocam. Karanlıktayım, nasıl    bir şeyler var mı?         var. Bazılarında kendi içimde
      yapacağım” dedim. “Sana çok                     o çöküşü ve birdenbire o ışığın
      iyi gelecek” dedi. Gerçekten 5’er  Yaptığım her eserin, her serginin  yanmasıyla nasıl alevlendiğini,
      dakikalarla ve mum ışığında    bir hikâyesi var. Herkesin kendi  heyecanlandığımı anlatıyorum.
      başladım. O yüzden her      hayatında bir yolculuğu bir    Küpler yapmıştım. Küpler
      seferinde ona ithafen masama   hikâyesi olduğu gibi... Benim de  ile esasında hayatı odalara
      bir mum koyuyorum. 5 dakikayla  kendime göre hikâyelerim var.   böldüm. Çünkü çoğunlukla ben
      başlayan bir serüven, beni ben  Gerçekten kronik hastalıkları   o odalarda yaşadım. Hastane
      yapan bir yolculuk oldu. Kendimi  olanlar beni anlıyorlardır. Çünkü  odalarında… Aslında bütün
      gerçekten anladığım, içimdeki   bu bitmek bilmeyen bir yolculuk  hikâyelerim odalarda doğdu,
      o ruh ahengini fark ettiğim bir  gibi. Tabii ki iniş çıkışlarımız  onları anlatmaya çalıştım.
      alan oldu. Hastalığım sürecinde  oluyor. Bir eğitim vakfının
      bir buçuk yıl evde kalmak     başkanıyım, aynı zamanda
      zorunda kaldım. Kendi evimizde  kurucusuyum. Tabii Türkiye’nin    İlk defa bir eğitim
      kurduğumuz ufak atölyede deli   genelinde binlerce, milyonlarca
      gibi saatlerce çalışıyordum. O  çocuğun hikâyesini dinledim.      vakfı toprağa
      renklerle bütün duygularım    Onlarla birlikte 28 yıldır beraber   yatırım yaptı.
      suyun üstünde dans ediyordu.   büyüdük, beraber olgunlaştık.
      Böyle bir başlangıç oldu ama iyi  Yaşadığım o hikâyeleri esasında  Toprak ve eğitim bir
      ki de olmuş diyorum.       renklerle tuvallere aksetmeye       araya geldi.
                       çalışıyorum. Kullandığım her
   20
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25