Page 15 - Samsun E-Dergi Sayı 6
P. 15

Samsun E-Dergi Samsun E-Dergi                Oya Aşan Yüksel                  Leyla Kubat
                Dumlupınar Üniversitesi              Bilecik Şeyh Edebali
                                         Üniversitesi
                Ondokuz Mayıs
                Üniversitesi’nin Avrupa              Samsun Ondokuz Mayıs
                Gençlik Yılı kapsamında              Üniversitesi Güzel Sanatlar
                yapmış olduğu bu çalıştaya            Fakültesi’nin düzenlemiş
                ben de “Querda Secca”               olduğu Seramik Çalıştayı’na
                tekniğiyle destek vermek             katılmaktan büyük mutluluk
                istedim. Seramik Çalıştayı            duyuyorum. Bunun için başta
      gerçekten çok güzel düşünülmüş ve çok güzel    Fidan Tonza’ya, ayrıca Bölüm başkanı Tamer Aslan’a,
      tasarlanmış. Teorik alt yapısıyla yapılan sunumların  Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin tüm personeline,
      ve seramik alanında yapılan uygulamaların     Güzel Sanatlar Fakültesi’nde çalışan tüm akademik
      öğrencilere hem de bize çok faydalı olduğunu   personele ve öğrencilerimize çok teşekkür ederim.
      düşünüyorum. Seramik alanının kültürler arası   Samsun’a ilk kez geldim. Seramik Çalıştayı ile birlikte
      etkileşim bağlamında geçmişte uygulanan teknikleri  burada olmak hem Samsun’u hem Ondokuz Mayıs
      günümüzde öğrencilerle yeniden yapılması ve    Üniversitesi’ni tanımak, onun haricinde Güzel Sanatlar
      farklı işlere dönüştürülmesi ülkemiz için seramik  Fakültesi’ni tanıyıp burada etkileşim içinde olmak
      kültürünün geleceğe taşınması anlamında çok    mutluluk verici. Öğrenciler açısından da çok verimli
      önemli olduğunu düşünüyorum. Çalıştayda emeği   geçti. Biz çok keyifli bir süreç geçirdik bu üç günde.
      geçen herkese çok teşekkür ediyorum.       Bizlere, hocalarımıza ve öğrencilerimize çok katkı
                               sağladığına inanıyorum.

                Emre Can                     Tuğrul Emre Feyzoğlu
                Bilecik Şeyh Edebali               Ankara Hacettepe Üniversitesi
                Üniversitesi
                                         Samsun Ondokuz Mayıs
                Gerçekten güzel bir                Üniversitesi Güzel Sanatlar
                etkinlik oldu. Emeği geçen            Fakültesi’nin düzenlemiş
                herkese çok teşekkür               olduğu Seramik Çalıştayı’na
                ediyorum. Başta Fidan               katılmaktan büyük mutluluk
                Tonza olmak üzere...               duyuyorum. Yepyeni
                Gerçekten kolay değil bu             arkadaşlar, yepyeni dostlarla
      tarz organizasyonları, süreçleri yönetmek. Keyifli  bir arada olduk. Öğrencilerin ilgisi de beni çok çok
      ve güzel bir atmosferde güzel bir etkinlik oldu.  mutlu etti. Diğer arkadaşlarımın yaptığı uygulamalar
      Hem öğrenciler açısından da, benim açımdan da   ve sunumlar da hepimiz için çok eğitici ve öğretici
      çok keyifliydi. Öğrencilerin bu tarz etkinlikleri de  oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum.
      dışardan gelen hocaların tekniklerini görmeleri
      de çok önemli. Buraya katılan hocalarımız da o
      anlamda yetkin kişiler. Güzel, keyifli bir zaman
      geçtiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum
      tekrardan. Burada olmaktan çok mutluluk duydum.
                                                         15
                                                         15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20