Page 16 - Samsun E-Dergi Sayı 6
P. 16

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
          Güzel Sanatlar Fakültesi
          Seramik ve Cam Bölümü

                Elif Aydoğdu Ağatekin                Sevim Çizer
                Bilecik Şeyh Edebali                İzmir Ekonomi Üniversitesi
                Üniversitesi
                                          Yeni öğrencilerle buluşmak
                Samsun Ondokuz Mayıs                benim için heyecan vericiydi.
                Üniversitesi Güzel Sanatlar             Gerçekten umduğum gibi
                Fakültesi Seramik ve Cam              burada büyük bir coşkuyla
                Bölümünün düzenlediği                karşılandım. Ben de “Lüster
                Seramik Çalıştayı’nda                Teknikleri” ile ilgili bir sunum
                olmaktan muazzam                  yaptım. Daha sonra da
      mutluyum. Günlerdir çok sevdiğim, hocalarım,    Lüster’in muhtelif yöntemlerle elde edilmesiyle
      dostlarım, arkadaşlarım ile birlikte çok keyifli  ilgili workshoplar ve pişirimler yapmaya devam
      günler geçirdik. Bilgi birikimlerimizi paylaştık. Bu  ediyoruz. Benim dışımda da çok sayıda Türkiye’nin
      çalıştayların en güzel tarafı zaten bu bilgi birikiminin  farklı üniversitelerinden öğretim üyeleri özellikle
      paylaşılması. Bu kısacık, çok yoğun geçen ve hepimizi  kendilerinin çalıştığı alanlarda hem sunumlar hem de
      çoğaltan üç günde bize bu imkanı veren bazı kişilere  workshoplar yapmaya devam ediyorlar. Öğrencinin
      çok teşekkür etmek isterim. Özellikle Güzel Sanatlar  bu süreçteki ilgisi çok yoğun ve coşkulu oldu. Salon
      Fakültesi Dekanlığına, Seramik ve Cam Bölümüne,   katılımcıları adeta almıyor, ayakta izlemeye devam
      Seramik ve Cam Bölümü Başkanı Tamer Arslan’a,    ediyorlar. Bu da bizler için tabii sevindirici bir şey, bu
      Seramik Çalıştayı’nı yürüten çok sevgili Fidan   gördüğümüz ilgi çok güzel. Hocalarımızda aynı şekilde
      Tonza’ya, Ayşe Nur Danabaş’a, Serap Bedel Özek’e,  bu ilgiden çok keyif aldılar.. Çok mutluyuz burada
      Seyit Taha Baydar’a, ayrıca hiç durmadan etrafımızda  olmaktan, buradaki etkinliğin bir parçası olmaktan...
      her türlü yardımı yapan çok sevgili asistan     Nicelerine diyelim.
      öğrencilerinize ve tüm öğrencilere çok teşekkür
      ediyoruz. Daha nice çalıştaylar olsun. Samsun’a ve           İsmet Yüksel
      Güzel Sanatlar Fakültesi’ne çok teşekkürler.              Dumlupınar Üniversitesi

                                          Samsun Ondokuz Mayıs
                                          Üniversitesi Güzel Sanatlar
                                          Fakültesi’nin düzenlemiş
                                          olduğu Seramik Çalıştayı’na
                                          katılmaktan büyük mutluluk
                                          duyduğumu belirtmek isterim.
                                          Çalıştay süresince ben de
                                “Fotokopi Transfer Yöntemi” ile ilgili bir workshop
                                gerçekleştirdim. Öğrenciler için seramik yüzeylerde
                                artistik ve endüstriyel olarak kullanabilecekleri bir
                                yöntem olan fotokopi transfer yöntemi eş zamanlı
                                olarak gerçekleştirilen diğer workshop ve sunumlar
                                da hem öğrenciler için hem de bizler için öğretici ve
                                eğitici oldu. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne
                                böyle bir etkinliği destekledikleri için çok teşekkür
                                ediyorum.
   16
   16
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21