Page 21 - Samsun E-Dergi Sayı 6
P. 21

Samsun E-Dergi


      Biraz da TOÇEV’den        temel ihtiyaçlarını karşılayarak  sağlıklı beslenme, obeziteye
      bahsedelim. Bugünkü        eğitimine devam edebilmesini    karşı yaptığımız çalışmalar,
      serginizin gelirinin TOÇEV    sağlamak. Aynı zamanda       ergenlere öfke kontrolü, akran
      çocukları için kullanılacağını  psikolojik gelişimlerini takip   zorbalığı, ilk yardım eğitimleri,
      biliyoruz. TOÇEV’in        ediyor, atölye çalışmalarıyla   ağız ve diş sağlığı eğitimleri
      kuruluşundan ve bugüne      çocuklarımıza katkı sağlamaya   gibi sayabileceğiniz birçok
      kadar yaptığı projelerden     devam ediyoruz.          eğitimi uluslararası ve ulusal
      bugünden sonra yapacağı                       kurumlarla iş birliği içerisinde
      projelere kadar neler söylemek  Ayakları yere basan, hayaller   yaptık. Dünyadaki değişim ve
      istersiniz?            kurabilen, hayallerinin üzerine  dönüşüme ayak uydurarak
                       gidebilen biraz daha vizyonları  eğitim modellerimizi geliştirerek
      TOÇEV 28 yıllık bir hikâye.    açık olan ve kendinin farkında   yolumuza devam ediyoruz.
      Bildiğiniz gibi Samsun      olabilen çocuklar yetiştirmek
      Vezirköprü’de desteklediğimiz   istiyoruz. Kurumsal sosyal     Buradan gelecek geliri
      öğrencilerimiz var. Yıllar önce  sorumluluk projelerini hayata   özellikle Samsun’da bulunan
      Yaşasın Okulumuz kampanyası    geçirerek Türkiye genelinde    öğrencilerimizin eğitimleri için
      kapsamında onardığımız      7,5 milyon çocuğa ulaştık.     değerlendirmeyi düşünüyoruz.
      okullarımız var. TOÇEV, çalışmak  Kimi zaman atölye çalışmaları   Dün Samsun Büyükşehir
      zorunda kalan ve hak ettiği    ile kimi zaman tiyatro ile Milli  Belediye Başkanımız Mustafa
      yerde yani okulda olamayan    Eğitim Bakanlığı ortaklığında   Demir ile yaptığımız toplantıda
      öğrenciler için kuruldu.     informal eğitim vermeye      da gerçekten hayran oldum.
      Amacımız, öğrencinin ilkokuldan  çalıştık. Örneğin müfredat     Spor alanına yapılan çok ciddi
      üniversite sonuna kadar tüm    dışı konulardan bazıları;     bir yatırım var. Samsunlular
                                                         21
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26