Page 11 - Samsun E-Dergi Sayı 6
P. 11

zemin alan sanat fikirleri    çalışıyorum sonra öğle arasında
      ve genellikle zıt kavramları   internettir, televizyondur,
      karşılaştırarak onları bir noktada  dünyada ne oluyor ne bitiyor                    Samsun E-Dergi
      birleştirmekteki ustalığı benim  onlara bakıyorum. Ya da almam
      için hayranlık uyandırır.     gereken malzemeler oluyor
                       onları alıyorum. Öğleden
      Gerçekleştirmek istediğiniz    sonra saat 17.00’a kadar yine
      hayalleriniz veya hedefleriniz  atölyemde oluyorum. Daha
      var mıdır? Hayalleri olan ama   sonra zaten kızım geliyor, bütün
      hayallerini gerçekleştirme    algım birden değişiyor.
      konusunda zorluk yaşayanlara   Eşim de sanat yazarı ve sanat
      neler söylemek istersiniz?    yönetmeni, odalardan biri
                       de onun ofisi. Kızımın da
      Sanatı sürdürebilir kılmak    kendi odası, çalışma alanı var.
      ve tüm dünyada sanatımın     Herkes akşam yemeğinden
      bir başkasına ilham olması,    sonra biraz muhabbet edip
      fikir yaratması benim en     odasına çekiliyor. Genellikle
      büyük hedeflerim arasında.    gece saat 02.00’ye kadar
      Hayalleri olan ama hayallerini  çalışıyorum. Günde nerdeyse
      gerçekleştirme konusunda     16 saat çalışıyorum. Sürekli
      zorluk yaşayanlara çok kısa    işte olmak çok büyük bir
      bir şey söylemek istiyorum.    avantaj çünkü mesela gecenin
      “İstikrarlı hayal hakikattir.”  bir yarısı bir rüya görüyorum,
                       kafama takılan bir şey oluyor
                       kalkıyorum hemen çalışmaya
                       başlıyorum. O yüzden atölyemi
        İki tane kalbim        ve evimi uzun bir süre daha

         varmış gibi        birbirinden ayıramayacağım.
                       İki tane kalbim varmış gibi
        hissediyorum.        hissediyorum. Kalbimin birisi
        Kalbimin birisi        sanat diğeri ailem... Bu iki
                       kalbin birbirinden ayrılmasının
           sanat         mümkünatı yok. Sağımda da
                       solumda da atan bir kalp gibi
        diğeri ailem...       hissediyorum ve bunların bir
                       bütün olması gerekiyormuş gibi

      Çok yoğun çalıştığınızı      düşünüyorum.
      biliyoruz. Workshoplar,
      sergiler… Birçok başarılı işe   Bu tür sanatlara ilgisi olan
      imza atıyor, bizi farklı sanat  gençlere tavsiyeleriniz var mı?
      tarzınızla şaşırtıyorsunuz.
      Rutin bir gününüz nasıl      Kendilerine güvenmeleri ve
      geçiyor? Günde kaç saat      fikirlerinin arkasında olmalarını
      çalışıyorsunuz? Bir tablo     öneriyorum. Ve tabi ki asla pes
      yaklaşık ne kadar sürede     etmeden çok çalışmak...
      ortaya çıkıyor?
                       Son olarak Samsun E-Dergi

      Defalarca atölyemi ayırmaya    okurlarına neler söylemek
      çalıştım, beceremedim. Sabah   istersiniz?
      8.00 gibi kalkıyorum. Kızımı
      okula gönderiyorum sonra     Beni ağırladığınız için çok
      hemen atölyeme geçiyorum.     teşekkür ediyorum.
      Öğleye kadar atölyemde                                         11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16