Page 7 - Samsun E-Dergi Sayı 6
P. 7

TEKNOFEST ve                                             Samsun E-Dergi

       benim eserlerimin

       iş birliği, sanatın

        her yere nüfus
         edebileceği

        konusunda ön

       yargıları kıran bir
      birliktelik gösterdi.
      Yaptığınız çalışmalarla adınızı  ilginç gördüğünüz eseriniz     araya getirmekti. Bu projede,
      hem Türkiye’de hem de       hangisiydi?            günlük hayatta belli bir işleve
      dünyada duyurdunuz. Sizi                       yönelik olarak üretilerek,
      tanıyabilir miyiz? Sanat ile   Atık malzemelerle çalışmanın    kullanılmış hazır, buluntu (ready-
      tanışmanız ve ilgi duymaya    en keyifli ve aynı zamanda en   made) nesneleri çeşitli müdahale
      başlamanız nasıl oldu?      zor yanı sizi neyin beklediğini  ve düzenlemelerle sanat eseri
                       bilmemeniz. Ben her seferinde   haline getiriyordum. Bir gün
      Cam tasarımı konusunda      yeni bir malzemeyle çalışmayı   kullanılmış Denim pantolonları
      ustalaşmış bir ailenin      kendime bir meydan okuma      bu yaklaşımla kesip, biçip
      çocuğu olarak Mersin’de      olarak görüyor ve bundan son    yeniden düzenlerken Denim’in
      dünyaya geldim. Babamın      derece heyecan duyuyorum.     bir malzeme olarak neredeyse
      cam atölyesinde ilk vitray    Her yeni malzemenin bırakın    sınırsız olan imkanlarının
      çalışmalarımı yapmaya       kısıtlamasını bana yeni anlamlar,  yanında taşıdığı kavramsal
      başladığımda henüz okula bile   yeni kapılar araladığına      anlamları da keşfettim. Böylece
      başlamamıştım. Büyüdüğümde    inanıyorum. Bana diğer türlüsü,  denim üretici firmalardan ve
      sanata yönelik bir bölümde    yani yıllardır aynı malzeme ve   ikinci el kumaş satan yerlerden
      okumam bu bakımdan        teknikle üretiyor olmak çok    denim kumaşı ve denim giysileri
      kimseyi şaşırtmamıştır. Resim   daha kısıtlayıcı gelirdi sanırım.  toplayarak Denim ile yoğun
      bölümünde eğitim aldığım Güzel  Ben her yeni malzemeyi yeni bir  olarak çalışmaya başladım.
      Sanatlar Fakültesi’nden fakülte  serüven, bir tazelenme, kendine
      birincisi olarak mezun oldum.   gelme fırsatı olarak görüyor,
      Mersin’de daha üniversite     bunu son derece heyecan verici
      öğrencisiyken kurduğum      buluyorum. Bu yüzden spesifik
      atölyeme ve mezuniyet       olarak eser belirtemeyeceğim.
      derecemin getirdiği akademik
      yönlendirmelere rağmen ülkenin  Denim sanat ile ilgili neler
      sanat başkentine, İstanbul’a   söylemek istersiniz? Bu fikir
      gelerek sanat çalışmalarıma    aklınıza nasıl geldi? Bilmeyen
      başladım. O günden sonraki    okurlarımız için denim
      süreçte birçok ulusal ve     sanattan bahsetmek ister
      uluslararası projede yer aldım.  misiniz?


      Her türlü eski ya da yeni     Yaklaşık 4 yıl önce başladığım
      maddeyi bir sanat eserine     Ready-ReMade isimli bir
      dönüştürme konusunda       projede amacım; güncel sanatın
      birçok çalışmanız var. Bu     unsurlarını klasik sanatın
      ilgi nasıl doğdu? En farklı ve  malzeme ve biçimleriyle bir
                                                          7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12