Page 5 - Samsun E-Dergi Sayı 6
P. 5

s./82        s./100 s./116      Yasin        Yunus Emre      Cavit                              Samsun E-Dergi
      Urhan        Akkor:        Ersoy:

      Yeşil ve Mavinin   Osmanlı Dönemi’nde  Samsun Büyükşehir
      Kesişme Noktasında  yemeğin şifası çok  Belediye
      Medeniyetler Beşiği  önemsenmiştir.   Konservatuvarı’nın çok
      Samsun        İnsanlar 20.yy’a  şanlı bir geçmişi var.
                kadar yiyerek hayatta
                kalmışlardır, 21.yy’da
                ise yiyerek ölüyorlar.
      s./88        s./108 s./120      Samsun’un      Ümmiye        Erdem
      Saklı Cenneti    Koçak:        Sarıoğlu:


      Her sayımızda bir  Tiyatroyla kadınların  Tiyatro insanın
      ilçemizdeyiz. Bu sayıda  sesini duyurmak için  yaralarını büyük
      Ayvacık’tayız.    yola çıktım.    ölçüde iyileştirir.

        Halime Nur             s./122         s./132        s./144

        Sevim’den              Samsun Devlet     Zara:         Yüksel

        Asarkale’ye özel          Opera ve        Her günün kendine   Korkmaz:

        illüstrasyon            Balesi’nden      ait duygusu var. O  Hayalim Samsun’da
                                      yüzden hiçbir eseri
                          “Karadeniz’de
                                      birbirinden ayırmam.
                                                 bir Ahşap Sanat
        çalışması              Bir İtalyan”                 Müzesi kurabilmek.


                          s./126         s./134        s./148                          Cem          Doç. Dr. Mehmet Ömer İdris
                          Kaynar:        Ali Yılmaz:      Akdin:


                          Karadeniz Tiyatro   Nerik’te en erken   Kitapların dilinden
                          Kooperatifi, Karadeniz  günümüzden 6 bin  zamanın ruhunu
                          Bölgesi’nde tiyatronun  500 yıl öncesine kadar  anlamak…
                          kolektif yapısı içerisinde  yerleşim olduğunu
                          kurulmuş olan bir   düşünüyoruz.
                          sosyal kooperatiftir.

                          s./128         s./140 s./154                          Orhan         Doç. Dr.       Samsun’un
                          Hakalmaz:       Aslıhan Beyazıt: Tarihi ve
                                                 Kent Yaşamı
                          Herkes aklına     İkiztepe günümüzden 5
                          estiği gibi türküleri  bin yıl önce önemli bir  ‘Samsun Kent
                          yorumlamamalıdır,   tekstil merkeziydi.  Müzesi’nde!
                          türkülerin özüyle
                          oynanmamalıdır.
                                                          5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10