Page 13 - Samsun E-Dergi Sayı 5
P. 13

Samsun E-Dergi

      Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay  bu yıl ise 39 ana yarışma-97 farklı  TEKNOFEST, MİLLÎ MÜCADELENİN
      ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST,  kategoride düzenleniyor. Roketten  BAŞLADIĞI ŞEHİR SAMSUN’DA…
      5.yılında büyük bir coşku ve heyecanla  Otonom Sistemlere, Tarımdan Su
      TEKNOFEST 2022’ye hazırlanıyor.  Altı Sistemlerine, İnsansız Hava  Türkiye’nin bilim ve mühendislik
                       Araçlarından Yapay Zekâya kadar  alanlarında yetişmiş insan kaynağını
      Rotasını Karadeniz’e çeviren   teknolojinin her alanında düzenlenen  artırmayı hedefleyen TEKNOFEST,
      TEKNOFEST, her yıl yüzbinlerce gencin  yarışmalar, dünyanın en büyük  Teknoloji Yarışmalarına katılan
      başvuruda bulunduğu ve Türkiye’nin  Teknoloji Yarışmaları TEKNOFEST’te  gençlere hem kişisel hem de mesleki
      en büyük para ödüllü Teknoloji  gerçekleştiriliyor. 2021 yılından farklı  becerilerini geliştirmeleri için de

      Yarışmalarını bu yıl 40 ana yarışma-99  olarak bu yıl Hyperloop Geliştirme  pek çok imkân sunuyor. Yarışmalara
      farklı kategori olarak düzenliyor.  Yarışması, Dikey İnişli Roket Yarışması,  katılan gençler Türkiye’nin önde gelen
                       Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması  teknoloji firmalarına düzenlenen
      DÜNYANIN EN BÜYÜK         ve Lise Öğrencileri İklim Değişikliği  teknik gezilere katılma ve alanında
      FESTİVALİNDEN 6 MİLYON TL PARA  Araştırma Projeleri Yarışmaları ilk kez  uzman kişilerle tanışarak network
      ÖDÜLÜ               düzenleniyor.           kazanma fırsatı yakalıyor. Projelerini
                                        hayata geçirebilmeleri için malzeme
      Türkiye’nin dört bir yanında bilim ve  Birbirinden farklı kategorilerde  desteğinin yanı sıra finalistlere eğitim
      teknolojiyi rehber edinmiş, geleceğin  düzenlenen yarışmalar; ilkokul,  kampı, ulaşım ve konaklama desteği
      teknolojilerini üreten gençleri bir araya  ortaokul, lise, üniversite ve üzeri  de sağlanıyor. Türkiye’nin önde gelen
      getiren TEKNOFEST, yine gençlerin  seviye ile mezun seviyesi dahil tüm  teknoloji kurumlarında staj yapma
      enerjisiyle büyümeye devam ediyor.  gençlerimizin katılımına açık. Gençlerin  imkânı da sunan TEKNOFEST, gençlere
      Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin 81 ilinden  millî teknoloji üretme ve geliştirme  parlak bir geleceğin kapılarını açıyor.
      ve 111 ülkeden 44 bin 912 takım ile  konusunda ilgilerinin artırılması  Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve
      200 binden fazla gencin başvuruda  hedeflenerek bu alanlarda çalışan  T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
      bulunduğu ve başvurular arasından 13  binlerce gencin projesine destek  yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde
      bin finalistin belirlendiği yarışmalarda  olmak için ön eleme aşamasını  gelen teknoloji şirketleri, kamu,
      12 milyon TL malzeme desteğinin yanı  geçen takımlara bu yıl da malzeme  medya kuruluşları ve üniversitelerin
      sıra toplamda 5 milyon TL ödül verildi.  desteği sağlanırken, TEKNOFEST’te  destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST
      Teknolojinin gelişimine paralel olarak  yarışıp dereceye girmeye hak kazanan  Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali
      her yıl bir önceki yıla göre daha fazla  takımlara 6 Milyon TL’nin üzerinde ödül  bu yıl 30 Ağustos-4 Eylül 2022
      yarışma kategorisinin açıldığı, kendini  verilecek.         tarihleri arasında millî mücadelenin
      sürekli yenileyen ve Türkiye tarihinin                başladığı şehir Samsun’da, Çarşamba
      en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları                Havalimanı’nda düzenlenecek.


                                                         13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18