Page 10 - Samsun E-Dergi Sayı 5
P. 10

TEKNOFEST TEKNOFEST’ten Bir İlk:
      Dikey İnişli Roket

      Yarışması

      Rekorların festivali TEKNOFEST  Ankara’da yarışacağı Dikey İnişli Roket

      kapsamında “Roket İtkili İniş   Yarışmasında birincilik ödülü 40.000
      Yarışması” olan “Dikey İnişli   TL, ikincilik ödülü 30.000 TL ve
      Roket Yarışması” dünyada ilk kez  üçüncülük ödülü 25.000 TL olarak
      düzenlenecek.           belirlendi. Yarışmada dereceye giren
                       takımlar ödüllerini 30 Ağustos-4 Eylül
      Ülkemizin gelecek 10 yıldaki teknolojik  2022 tarihlerinde Samsun Çarşamba
      ilerleme yol haritasında yer alan  Havalimanında düzenlenecek
      “Roket İtkili İniş Sistemleri” hakkında  TEKNOFEST’te alacak.
      lisans ve yüksek lisans seviyesinde
      eğitim görmekte olan öğrencilerin
      bilgi edinmesini sağlamak ve gençlere
      farklı disiplinlerde bilgi ve tecrübeye
      sahip üyelerle takım halinde tasarım
      yapma yeteneğini kazandırmayı
      amaçlayan yarışma TUBİTAK SAGE
      yürütücülüğünde düzenleniyor.


      Yarışmada takımlardan
      tasarlayacakları roketin yarışma
      komitesi tarafından sağlanacak olan
      havada askıda tutma sistemi ile
      adaptasyonunu sağlamaları ve roketin
      serbest bırakılmasının ardından soğuk
      gaz itki sistemi kullanarak kontrollü
      şekilde yere inmesi bekleniyor.
      TEKNOFEST yarışmaları kapsamında
      bu yıl ilk kez düzenlenen yarışmaya
      yurt içi ve yurt dışında öğrenim
      gören lisans ve lisansüstü öğrencileri
      ve ayrıca mezunları katılabiliyor.
      Yarışmaya katılan takımların 22-
      26 Ağustos 2022 tarihleri arasında

   10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15