Page 15 - Samsun E-Dergi Sayı 5
P. 15

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve   Başvuru zamanında öğrenci olup,  olup olmadığıdır. Ancak her yarışmanın
      Teknoloji Festivali’ne katılım-  yarışma zamanı mezun olacak    ve her alt kategorinin/seviyenin teknik
      ziyaret için yaş sınırlaması var mı? kişiler yarışmaya katılabilirler mi? isterleri ve görev zorlukları farklı  Samsun E-Dergi
                                        olmaktadır. Buna bağlı olarak ta her
      Festival, her yaş ve meslek grubundan  Evet, yarışmalara başvuru  yarışmanın ve her alt kategorinin/
      ziyaretçiye açık olup ücretsizdir.  zamanındaki güncel eğitim bilgileri ile  seviyenin değerlendirme kriterleri
      Katılımını özellikle desteklediğimiz  başvurabilirsiniz. Başvurudan sonra  farklılık göstermektedir.
      13 yaşından küçük ziyaretçiler alana,  gerçekleşecek mezuniyet yarışma
      velileri ya da öğretmenleri ile birlikte  katılımını etkilememektedir. Takımlara sağlanan malzeme
      kabul edilecektir.                          desteği nedir?
                       Bir kişi birden fazla takıma
      Festivale katılım ücretli midir? mensup olabilir mi?        Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri
                                        doğrultusunda gerçekleştirilen
      TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve   Bazı yarışmalarımızda bir yarışmacı  TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları’nın
      Teknoloji Festivali kapsamında  birden fazla takıma mensup olabilirken  temel amacı, ülkemizin yetişmiş
      düzenlenen gösteriler, aktiviteler  bazı yarışmalarımızda bu durum  nitelikli insan kaynağına katkı
      ve seminerlere katılım ve Take Off  kısıtlanmıştır. İlgili sorunun cevabı  sunmaktır. Bu kapsamda
      Uluslararası Girişim Zirvesi’ni ziyaret  için yarışma şartnamelerinin detaylıca  yarışmacıların projelerine odaklanması,
      ücretsiz olup herkese açıktır.  okunması gerekmektedir.      kendilerini yetiştirebilmeleri ve
                                        Teknoloji Yarışmaları vesilesiyle
      Yarışma sürecinde dikkat edilmesi  Bir takım aynı yarışmada birden  bilgi birikimlerini ve tecrübelerini
      gereken konular nelerdir?     fazla kategoriye başvurabilir mi? geliştirmeleri için TEKNOFEST,
                                        finale kalan öğrencilerin ulaşım
      TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları’nın  İlgili teknik isterler karşılandığı  konaklamalarını karşılamakta, ön
      başvuru ve rapor yükleme aşamaları  müddetçe aynı yarışmanın    elemeyi geçen takımlara ise maddi
      gibi tüm süreçleri Kurumsal    farklı kategorilerine başvuru   malzeme desteği sunmaktadır.
      Yönetim Sistemi (KYS) üzerinden  yapılabilmektedir. Başvuru koşulları
      gerçekleştirilmelidir. Bu sebeple  ile ilgili yarışma şartnamesi dikkatlice  TEKNOFEST yarışmacılara
      başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra  incelenmelidir.        ulaşım-konaklama desteği
      e-postanıza gelen kullanıcı adı ve                  sağlamakta mıdır?
      parola gibi bilgilerinizi kaybetmemeniz  Bir takım birden fazla yarışmaya
      ve kimseyle paylaşmamanız önem arz  katılabilir mi?         Evet, sağlamaktadır. Finalistlerin
      etmektedir. Ayrıca tüm yarışmaların                 belirlenmesinin ardından takımlara
      teknik şartnamelerinde son teslim  Evet, başvurabilir ancak her yarışma  bir form gönderilmekte ve toplanan

      tarihleri verilmiş olup, ilgili tarihleri  için Kurumsal Yönetim Sistemi (KYS)  ulaşım-konaklama talepleri
      takip etmeniz, yarışma süreçlerinde  üzerinden ayrı başvuru yapılması  değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.
      ilerleme kaydedebilmeniz adına  gerekmektedir.           Değerlendirme süreçleri olumlu
      önemli bir husustur. Bunun dışında                  sonuçlanan yarışmacıların ulaşım-
      yarışma süreçleri hakkında Danışma  Yarışma başvurularını      konaklama giderleri TEKNOFEST
      ve Değerlendirme Kurulu üyeleri  değerlendirme kriterleri nelerdir? Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali
      ve Yarışma Yürütücü Kurumu ile                    tarafından karşılanmaktadır.
      gerçekleştirilen soru-cevap toplantıları  Katılım başvurularının  TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi,
      ve eğitim programlarına katılımınızın,  değerlendirilmesindeki en temel  yarışmacıların ulaşım-konaklama
      ilgili alanlardaki bilgi ve birikiminizin  amaç, takımın istenen görevleri  taleplerini reddetme hakkını saklı
      artması için önemli bir konu olduğu  gerçekleştirebilmek için gerekli olan  tutar.
      düşünülmektedir.         salt bilgi, beceri ve altyapıya sahip
                                                         15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20