Page 9 - Samsun E-Dergi Sayı 5
P. 9

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji  etkinlik alanlarında ziyaretçiler, çeşitli  olma başarısını yakaladı. İstanbul Atatürk
      Festivali kapsamında dünyanın en büyük  teknolojileri ve simülasyon deneyim  Havalimanı’nda gerçekleştirilen TEKNOFEST
      teknoloji yarışmaları gerçekleştirilmektedir.  alanlarını deneyimleyebilmekte ve son  2019, aziz milletimizin büyük teveccühleri  Samsun E-Dergi
      Tamamı geleceğin odak teknoloji alanlarında  çıkan teknolojiler hakkında ayrıntılı bilgilere  neticesinde 1.720.000 ziyaretçi ile dünyanın
      gerçekleştirilen yarışmalarda ilkokuldan  ulaşabilmektedir. Yerli ve yabancı üretim  en büyük teknoloji festivali oldu. 2020
      üniversite ve üzeri seviyeye kadar her  araçlarının sergilendiği hava ve kara araçları  yılında ilk defa İstanbul dışında, gazi şehir
      eğitim seviyesinden gençler, mezunlar ve  sergileri ise “Bir çocuk gelsin, bir uçağa  Gaziantep’te düzenlenen ancak COVID-19
      profesyoneller katılabilmektedir. Ülkemizin  dokunsun...” idealiyle başta gençlerimiz  pandemisi sebebiyle ziyaretçiye kapalı
      mühendislik tabanlı insan kaynağına katkı  olmak üzere tüm milletimizin beğenisine  olarak gerçekleştirilen TEKNOFEST, sosyal
      sunmayı amaçlayan TEKNOFEST Teknoloji  sunulmaktadır. Planetaryum, çeşitli atölyeler  medyada yılın en çok konuşulan etkinliği
      Yarışmalarında ön elemeyi geçen takımlara  ve seminerler gibi eğitsel faaliyetlerin yanı  oldu.
      teknik eğitim ve malzeme desteği, finale  sıra ana sahne konserleri, dikey rüzgar
      kalan takımlara ulaşım-konaklama desteği  tüneli ve gençlik alanları gibi eğlenceli  İlk yılından bu yana rekorların festivali
      ve dereceye giren takımlara ise para ödülü  faaliyetler de TEKNOFEST kapsamında  olan TEKNOFEST, 2 yılda bir İstanbul
      verilmektedir.          gerçekleştirilmektedir.      dışında, Anadolu’nun farklı bir ilinde
                                        gerçekleştirilmektedir.
      Bu faaliyetlerle birlikte TEKNOFEST’te Türk  İlk defa 2018 yılında İstanbul
      Yıldızları ve SOLOTÜRK akrobasi timleri  Havalimanı’nda gerçekleştirilen TEKNOFEST,  “Tam Bağımsız, Güçlü Türkiye” idealiyle Milli
      ve AKINCI, HÜRKUŞ, ATAK Helikopteri  550.000 ziyaretçiyle günlük katılımcı  Teknoloji Hamlesi yolculuğuna devam eden
      gibi milli imkanlarla geliştirilen hava  sayısı bakımından dünyanın en büyük  TEKNOFEST, geçmişinden aldığı ilham ve
      araçlarının gösterileri gerçekleştirilmektedir.  2. festivali, toplam katılımcı sayısı  gençlerine duyduğu güven ile çalışmalarına
      Yerli ve yabancı katılımların olduğu fuar  bakımından dünyanın en büyük 3. festivali  devam etmektedir.
                                                          9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14