Page 19 - Samsun E Dergi Sayı 2
P. 19

Aslında, tüm bu çalışmalarımızın altında, hayal
     Peki, fikir kimden doğdu?              ettiğimizde hepimizi gülümseten, içimizi ısıtan, ideal  19
     Bu fikir bana ait. Ben “deneye deneye bunun     bir dünyayı gerçek kılma umudu yatıyor. Arzulanan
     en iyisini yapacağım” ve “Dünyada da en iyisi    böyle bir dünyaya sahip olmanın temelinde ise
     olacağım” diyerek yola çıktım. Kolay yoldan bir   pusulası vicdan olan insanların bulunduğuna
     yerlere gelmek için yapmayacağım. İnsanlığın    inanıyorum. İnsan olmanın en önemli şartı vicdanlı
     ve milletimin faydasını önceleyeceğim. Çünkü    olmaktır. Bütün yaptığımız işlerde bu temel değerleri
     insan kendisini daha da düşünen bir varlık. Bu   öncelemeye çalışıyoruz.               Selçuk Bayraktar Röportaj
     hedefle Türkiye Teknoloji Takımı Vakfını kurduk.
     Gençlerimize robotik kodlamadan, yapay zekâya    Bugün insana dokunan, her alanda faydasını
     ve biyoteknolojiden farklı alanlarda da eğitimler  hissettiren teknoloji ve bizim de büyük bir gayretle
     veriyoruz. Bunlarla gençlerimizi sevdirmeyi ve   emek verdiğimiz yapay zekâ geliştirme çalışmaları
     heveslendirmeyi hedefliyoruz. Çok da ilgi gördü   gerçekten insanlık için mi ilerliyor? Önce bu soruya
     diyebilirim. Binlerce gencimiz eğitim alıyor. Hatta bir  samimi bir cevap vermemiz ve tüm bu gelişmeleri  Samsun E-Dergi
     taraftan bunu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik  insanlığın huzuru ve refahı için tesis etmemiz
     ve Spor Bakanlığı ’da tüm Türkiye’ye eğitim veriyor.  gerekiyor. Eğer, insanlığın bugün yaşadığı ve
     Bizler şu an İstanbul’da 7000 gencimize 30 ilde eğitim  yarın karşısına çıkacak sorunlara adil bir çözüm
     veriyoruz. Müfredat ve eğitimci desteği ile eğitiyoruz.  bulamazsak, yaşlı dünyamızın geleceği maalesef pek
                               de parlak görünmüyor.                          Bayraktar AKINCI TİHA,
       gökyüzünde 38 bin 39 feet yüksekliğe çıkarak ve 25 saat 46 dakika

         havada kalarak, Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı.

     T3 Vakfının misyonu ve vizyonunu açıklar      İHA ve SİHA teknolojisinde dünyada çığır
     mısınız?                      açtınız. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz?
     Vakfında bütün faaliyetleri tüm ilde büyük oranda  Mühendislerimizle böylesi bir teknolojiyi geliştiriyor
     BAYKAR’ın ve kurucularının sponsorluğunda ücretsiz  ve bunun sahada sonuçlarını görüyor olmak açıkçası
     bir şekilde gerçekleşiyor. Asıl merkezinde yatan şey  bizleri çok mutlu ediyor. Çünkü artık Türkiye bu
     amaçlarının, değerlerinin temeli gönüllülük olmasıdır.  alanda dünyadaki sayılı ülkelerden birisi.
     TEKNOFEST de tamamıyla ücretsiz bir etkinlik. Bunun  Hatta dünyada en iyisi diyebileceğimiz SİHA’ları dahi
     nedeni de toplumun en dezavantajlı kesimlerine de  üretebiliyor.
     ulaşabilsin diye.
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24