Page 17 - Samsun E Dergi Sayı 2
P. 17

Bugün küçük gibi görünen bu teknoloji yarışmaları,  Abileri olarak onlara bu şekilde bir tavsiye verebilirim.  17
     gelecekte ahlaki değerleri ile dünyaya örnek    Bu dönem o vakti ayırmak için biraz daha zor. Sanki
     olacak büyük teknoloji girişimlerini ve ülkemize  bir şeyler çok hızlı akıp gidiyor da kaçırmışız gibi
     kazandıracak gençleri yetiştirecek. Biz elimizden  hissettirebiliyor. İnancımız gereği hayat hepimiz için
     geldiğince milli, manevi, etik ve ahlaki değerlerimizi  bir yolculuk bir bakımdan da hepimiz için bir imtihan.
     gençlerimizle paylaşarak değerlerde buluşmak    Bu kadar yoğun bilgi akışına maruz kalmışken bazen
     istiyoruz.                     o derinleşme için iç dünyalarına dönmelerini tavsiye  Selçuk Bayraktar Röportaj
                               ederim.
     T3 vakfında da kendimizden önce yaşadığımız
     cemiyetimizin, milletimizin ve insanlığın iyiliğini  İnsansız hava araçlarının doğuş hikâyesinden
     düşünecek ve öncelik verecek şekilde bir perspektife  bahsedebilir misiniz?
     koymaya çalışıyoruz.
                               Baykar’da insansız hava araçları üzerine yaklaşık 17-
     Peki, gençlerimize söylemek istediğiniz       18 yıllık maceramız var. Dört buçuk yıl önce bir şeyler  Samsun E-Dergi
     tavsiyeleriniz nelerdir?              neden Türkiye de olmuyor? Diye üzerinde çok kafa
                               yorduk. Mesela pandemi döneminde en kritik buluş
     Bu konuda benim genç kardeşlerimize         neydi? Aşı. Şimdi bunu Türkler buldu dünyada.
     söyleyebileceğim en önemli şey, bu kadar yoğun bir
     bilgi bombardımanı altında insanın bunları süzmeye,  Peki, aynı insanlar neden Türkiye’de bulmadılar da
     derinlemesine bir perspektif kazanmaya vakit    gitti Almanya’da buldular? Neden olmuyor sorusunun
     bulabilmesi için belki biraz kendini kapatıp, kendini  cevabını az çok öğrenmiş olduk diyebilirim bu
     kenara çekerek düşünmeye daha fazla vakit ayırması  yaşadığımız serüvende.
     gerekebilir.
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22