Page 16 - Samsun E Dergi Sayı 2
P. 16

16
     Havacılığa ilk merakınız nasıl başladı?
     Kısaca bahsedebilir misiniz?                      “


   Selçuk Bayraktar Röportaj bir merakım vardı. Pilot olmak istiyordum.  Biz elimizden geldiğince
     Genç yaştan itibaren havacılık alanına ciddi

     Çok ufak yaştan beri amatör pilot kurslarında
     uçakları izlerdim. Babamın amatör pilot
                                 milli, manevi, etik ve
     olması avantajını yaşadım. Onunla beraber
     uçmuşluğumuz da vardı. Tabi savaş uçağı pilotu
     da olmak isterdim diyebilirim. Bunun yanında       ahlaki değerlerimizi
    Samsun E-Dergi Ve yine bizim teknolojimizin çok çok ufağı  gençlerimizle paylaşarak
     modern uçakçılığa ve robotlara da ilgim vardı.

     diyebileceğim etkinlik vesilesiyle oldu bunlar. Bu
     maksatla da bu alanların hem havacılığa hem
                                 değerlerde buluşmak
     de gençlerimizi uzaya özendirmek adına küçük
     yaştaki aşılanmayla olacak diyebilirim. Çünkü           istiyoruz.
     tüm dünyada ve gelişmiş ülkelere baktığınızda da
     böyle oluyor.


     Gençliğinize dönecek olsanız ne hayal
     ederdiniz?                     Diğer bir taraftan bakıldığında bilginin bu kadar hızlı
     Gençliğime dönseydim sporu daha disiplinli    yayılması çok güzel çok büyük bir avantaj. Böylesi global
     yapardım diye düşünüyorum. Spor günümüzde     bir dünyada yaşamak, iletişim kurmak ve ortak kültürü
     sadece eğlenceli vakit geçirmek için yapılıyor.  paylaşmak çok önemli. Diğer bir taraftan baktığınızda
     Tabi ilerleyen yaşlarda o kadar vakit       da yine aynı şekilde. Doğrunun ve yanlışın ayırt
     bulunamayabiliyor. O yüzden biraz daha disiplinli  edilmesi de oldukça zor. O kadar çok bilgi akışı oluyor
     bir spor alışkanlığı kazanmak isterdim. Şimdi   ki yüzyılda üretilen bir bilgiyi insanoğlu bir haftada
     de ihtiyacını fazlasıyla duyuyor, spor bilincini  üretiyor ve bütün dünyaya birden açıyor. Sadece
     disiplinli bir şekilde kazanmaya çalışıyorum.   belirli kütüphanelerde değil dünyanın her hangi bir
     Bunun yanında daha farklı alanlara da meraklı   yerinde oluşan bilgi veya haber anında bütün dünyaya,
     biriyim. Özellikle fen, matematik alanlarına…   bütün gezegene yayılıyor. Yani doğrularda çok hızlı
     Meraklarımın sınırını daha geniş tutmaya     yayılıyor yalanlarda... Bu anlamda sizin iç dünyanıza
     bakardım. Yani daha fazla hobimde olsun      dönüp bunun hangisi doğru hangisi yanlış diye
     isterdim.                     değerlendirebileceğiniz vaktiniz pek az. Durum biraz
                              daha zor bu bakımdan Z kuşağı için.
     Yeni kuşak gençlerimiz için neler
     düşünüyorsunuz? Üzerine düşünmeleri        T3 Vakfının gençlerimize çok önem verdiğini
     gereken konular var mıdır?            biliyoruz. Bu süreçte nasıl bir yol izliyorsunuz?
     Tabi Z kuşağı ile alakalı sürekli bir şeyler
     konuşuluyor. Bizler siyah beyaz televizyonlar ve  Bizler dünyanın çok hızlı değiştiği bir zamandayız.
     kablolu telefonlarla başlayan iletişim dünyasına  Tarihin akışına baktığımızda geçmişte olan olaylar tekrar
     doğduk. Sonrasında da bu dönüşümü birlikte    edip duruyor. Bazı şeyler özünde aslında değişmiyor.
     yaşadık. Cep telefonları ve internet geldi.    Bunu da yaşadığımız dünyada görüyoruz.
     Siber fiziksel dünyada hatta dördüncü sanayi
     devrimi denilen neslin internet çağının her yere  Nasıl ki zulüm azalmıyor, adaletsizlik azalmıyor bunun
     bulaştığı bir dünyada yaşıyoruz. Z kuşağı da daha  yanında tehditler ve savaşlar hemen kapımızın dibinde
     çok global bir iletişim ortamına ve yoğun bilgi  olabiliyor. Bu anlamda biz Z kuşağı ile yakın temas
     bombardımanının olduğu bir dünyaya geldi.     halindeyiz.
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21