Page 18 - Samsun E Dergi Sayı 2
P. 18

18
     Ülkemizin bağımsız ve müreffeh olabilmesi
     sadece yüksek teknolojileri kullanarak olmamalı.
     Üreterek yola çıkacaksınız. Önce hayal edeceksiniz,            “
     araştıracaksınız ve altyapıyı kuracaksınız.
   Selçuk Bayraktar Röportaj Yani aynı girişimi alıyorsunuz, silikon vadisine  araştıran, geliştirip
                                      Hayal edip


     koyuyorsunuz orada kocaman belki dünyaya nam
     salacak girişimler ortaya çıkıyor.


     Türkiye’de olduğunda neden olmadığı üzerine        üreten bir Türkiye
    Samsun E-Dergi Bakıyorsunuz medeniyetimizin tüm dünyayı   hedefinde olmamız
     yol arkadaşlarımızla birlikte çok kafa yorduk.

     aydınlattığı dönemler var. Nasıl ki medeniyetimiz
                                       gerekiyor.
     pozitif bilimin dahi metodolojisinin kurucusuyken
     ki robotik bilimi el Cezeri tarafından Cizre’de
     yaşamış bir âlim tarafından kurulmuş bir alan. Bir
     yerden sonra da bu öncülüğümüzü yitirdiğimizi
     görüyorsunuz ve yaklaşık 400 yıldır da böyle gidiyor.


     T3 Vakfı nasıl kuruldu?
     Tam da bu merkezde milli teknoloji hamlesini    Bu hususta fikri üretmeniz, geliştirmeniz gerekiyor.
     gerçekleştirmek üzere kuruldu. Türk yapamaz diye  Hayal edip araştıran, geliştirip üreten bir Türkiye
     bir şey yok. Yaptı mı en iyisini yaparmış demek ki  hedefinde olmamız gerekiyor. Eğer üretmezse alıp
     duygusu uyandı.                   montajlayan bir Türkiye olmaktan öte geçmez.
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23