Page 6 - e-dergi 8
P. 6

6 Bafra Kızılırmak     Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Deltası Kuş Cenneti

                                Kuşların Diyarı


      Doğa ve insanın binlerce yıldır uyumlu yaşadığı
      UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan
     Samsun E-Dergi belgesel tadı yaşatır. Delta, burada yaşayan halka her
      Kızılırmak Deltası kısacık bir gezintide bile insanlara


      yıl dolu dolu mahsul sunmaya devam eder.
      56 bin hektarı kaplayan yaklaşık 12 bin hektarı sulak
      alan olan deltada bir yandan insan faaliyetleri, diğer
      yandan yaban hayatı iç içe geçmiş durumdadır.
      Suyla toprağın adeta iç içe geçtiği bu yeşil mücevher;
      barındırdığı canlı türlerinin çeşitliliği, söz konusu

      canlılar için zengin yaşam alanları bulundurması ve
      henüz bozulmamış doğal yapısıyla ülkemizin önemli
      ekosistemlerinden biridir. Kuş varlığı açısından
      uluslararası ornitolojik öneme sahip Kızılırmak Deltası,
      Samsun il merkezine 64, Bafra ilçe merkezine ise
      14 kilometre uzaklıktadır. Bafra İlçesi’nden Doğanca
      Beldesi, Ondokuzmayıs İlçesi’nden ise Yörükler Köyü
      yoluyla ulaşılabilmektedir.


      Kızılırmak Deltası’nın Genel Özellikleri

      Kızılırmak Deltası’nda çeşitli büyüklüklerde ve birbirine
      bağlı pek çok göl bulunmaktadır. Kızılırmak’ın güney-
      kuzey doğrultusunu baz aldığımızda, batı yakasında  Gazanfer Demirer’in Kadrajıdan...
      Karaboğaz ve Mülk gölleri, doğu yakasında ise Balık,
      Uzun, Gıcı, Tatlı, Cernek ve Liman gölleri en fazla alan  uluslararası Ramsar kriterlerinin 8’ini birden
      kaplayan gölleri oluşturur.            sağlamaktadır. Bu nedenle 21.700 hektarlık bir alan,

                                1998 yılında Ramsar Alanı ilan edilmiştir.
      Kızılırmak Deltası’nın Koruma
      Statüleri                     Kızılırmak Deltası, iyi derecede korunmuş kıyısal sulak

      Bölgede, 1., 2. ve 3. derece Doğal Sit Alanı  alan örneklerindendir. Bu tip bir ekosistem, Karadeniz
      (yaklaşık 23.600 hektar), Yaban Hayatı Geliştirme  biyocoğrafik bölgesi habitatları için iyi bir temsilci
      Sahası (5.174 hektar) statüleri bulunmaktadır. Delta,  olarak kabul edilebilir.Kızılırmak Deltası, birçok kuş
      uluslararası değeri nedeniyle Önemli Kuş Alanı, Önemli ve balık türünün, hayatlarının en az bir bölümünde;
      Bitki Alanı ve Önemli Doğa Alanı olarak tanımlanmıştır. kışlama, beslenme, dinlenme, yumurtlama, üreme vs.
      Kızılırmak Deltası 1994 yılında taraf olduğumuz  amacıyla kullandıkları bir alandır.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11