Page 8 - e-dergi 8
P. 8

Binlerce hektarlık sulak alanda, on binlerce kuş
     8
      beslenmek, barınmak, dinlenmek ve üremek için    Doğa Cenneti
      bölgeyi kullanır.Türkiye’de tespit edilebilmiş 481
      kuş türü bulunmaktadır. Kızılırmak Deltası ise 2015
     Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti verilerine göre bu türlerin 350’sine ev sahipliği yapar.

      Türkiye için bir alanda tespit edilen en yüksek kuş türü
      sayısıdır. Yapılan araştırmalarla bu sayı her geçen gün

      daha da artmakta ve deltaya, ulusal ve uluslararası
      anlamda değer kazandırmaktadır. 350 türün yaklaşık


     Samsun E-Dergi 140’ı ise alanda üremektedir.
      Kızılırmak Deltası, ilkbahar ve sonbahar göç
      dönemlerinde olduğu kadar, kış aylarında da su
      kuşlarına ev sahipliği yapmaktadır. Her yıl ülke
      genelinde yapılan “Kış ortası su kuşu sayımlarında
      (KOSKS) sukuşu sayısı 100 bini geçmektedir. “


      Önemli Doğa Alanı” bilgileri

      Deltadaki bazı türler; sürülerinin büyüklüğü, dünya
      genelindeki nadirliği, deltayı kullanma durumuna
      bağlı olarak Kızılırmak Deltası’nı ÖDA kategorisine
      taşımıştır. Turna, Ötücü kuğu, Erguvani balıkçıl,
      Büyük akbalıkçıl, Küçük akbalıkçıl, Alacabalıkçıl,

      Saz delicesi, Küçük orman kartalı, Puhu, Bıyıklı
      kamışçın, Yalıçapkını, Çamurcun, Kır incirkuşu, Kır
      baykuşu, Elmabaş patka, Pasbaş patka, Balaban,
      Kocagöz, Bozkır toygarı, Çobanaldatan, Akça cılıbıt,
      Leylek, Kara leylek, Gökkuzgun, Ortanca ağaçkakan,
                                 Ata Yakup Kaptan’ın Kadrajından...
      Alaca ağaçkakan, Sakarmeke, Bataklık kırlangıcı,
      Uzunbacak, Küçük balaban, Kızılsırtlı örümcekkuşu,
      Karaalınlı örümcekkuşu, Küçük martı, Kadife ördek,  Bunlardan özellikle turna, leylek ve balıkçıl sürülerinin
      Macar ördeği, Dikkuyruk, Küçük karabatak, Kaşıkçı,  gelişi her yıl bölge halkı tarafından büyük bir

      Çeltikçi, Sazhorozu, Kılıçgaga, Küçük sumru, Sumru, heyecanla beklenmekte ve bulundukları süre boyunca
      Çizgili ötleğen, Küçük batağan, Kızılırmak Deltası’na  gözlenmektedir. Alanı kullandıkları dönem boyunca
      “Önemli Doğa Alanı” niteliği kazandıran türlerdir.  gerek yuvalarını gerek kullandıkları beslenme alanlarını
      Deltadaki türlerden Tepeli pelikan, Sibirya kazı,  adım adım takip eden ve kuşları sahiplenen, kollayan
      Şah kartal, Küçük kerkenez, Dikkuyruk, Toy,   bölge halkı, her geçen yıl daha da bilinçlenmekte ve
      Gökkuzgun, Sarı kamışçın, Küçük akbaba, Yaz    delta için büyük bir şans oluşturmaktadır.
      ördeği, Sürmeli kızkuşu küresel ölçekte nesli tehlike

      altında olan türleridir. Bu türlerin dışında Kızkuşu,  Alanın en sürpriz türlerinden birisi ise ülkemizde
      Arıkuşu, Boyunçeviren, Sarıasma, İbibik, Guguk,  birçok hikayeye, birçok şarkıya konu olmuş Telli
      Kızılgerdan gibi toplam 350 ilgi çekici tür, yılın farklı  Turna’dır. Doğa gezginleri ve fotoğraf meraklıları
      dönemlerinde deltaya, sırayla ev sahipliği yapmaktadır. nadiren de olsa bu güzel türe deltada rastlama şansı
                                bulur.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13