Page 7 - e-dergi 8
P. 7

7
                               Delta her yıl 20.000 bireyden fazla su kuşuna ev
                               sahipliği yapmaktadır.


                               Delta, belli kriterleri sağlayan birçok önemli kuş
                               türünün bölgesel veya dünya popülasyonlarının
                               yüzde 1’inden fazlasına ev sahipliği yapmaktadır   Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti

                               (Sakarmeke-Fulica atra, Çamurcun-Anas crecca,
                               Elmabaş patka-Aythya ferina, Macar ördeği-Netta
                               rufina). Alan, bu türler için kışlama alanıdır.
                                                         Samsun E-Dergi                Atanur Sevim’in Kadrajından...                Atanur Sevim’in Kadrajından...

                              Ata Yakup Kaptan’ın Kadrajından...

                              Kızılırmak Deltası’nın Kuşları

                              Dünya üzerinde en uzak noktalara bile göç etmeyi
                              başarabilen kuşları dikkate aldığımızda Kızılırmak
                              Deltası’nın önemi bir kez daha ortaya çıkar.
                               Batı Palearktik bölgenin en önemli 4 ana göç yolundan

                              ikisi Türkiye’den geçer. Bu göç yollarındaki önemli bir
                              uğrak nokta olan delta, her göç mevsiminde, hatırı
            Mehmet Hakan Özsaraç’ın Kadrajından... sayılır sayıda ziyaretçi ağırlamaya devam etmektedir.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12