Page 9 - e-dergi 8
P. 9

Doğa Cenneti                                                   9
                                                         Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti

                                                         Samsun E-Dergi

                              İstasyonu’nda yapılan akademik çalışmalar sayesinde,
                              kuş göçleri hakkında daha fazla bilgi toplanmaktadır.
                              Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ornitoloji Araştırma

                              Merkezi tarafından yapılan halkalama çalışmaları her
                              yıl ilkbahar ve sonbahar göç dönemlerinde devam
                              etmektedir. Lisanslı kişiler tarafından belirli zararsız
                              tekniklerle yakalanan kuşlar, bazı verilerle kayıt altına
                              alınarak serbest bırakılır. Her yıl binlerce kuşun
                              kaydedildiği istasyondan serbest bırakılan ve daha
                              başka ülkelerde tekrar yakalanan kuşlar olmaktadır. Bu
                              da kuşların göç davranışlarıyla ilgili, dünya genelinde
                              bir veri ağı oluşmasını sağlamaktadır.

                              Her yıl binlerce kuşun halkalandığı ve kayıt altına
                              alındığı istasyonda, ülkemize ait yeni türler de
                              eklenmektedir. Örneğin Küçük sarıbacak (Tringa
                              flavipes) ve Kuzey çıvgını (Phylloscopus borealis) türleri
     Kızılırmak Deltası’nda yaklaşık 900 leylek yuvası  ülkemizde sadece deltada tespit edilmiştir. Kızılırmak
     bulunmaktadır. Bunların 800’ü aktif olarak     Deltası’nda kuş araştırmaların yapıldığı istasyon
     kullanılmaktadır. Tüm deltada dağınık halde bulunan  dışında, delta hakkında bilgi alınabilecek bir ziyaretçi
     leylek yuvalarının dışında, Doğanca Köyü yakınlarındaki  merkezi ve ayrıca gözlem kuleleri de bulunmaktadır.
     “Leylek Ormanı” ilginç bir noktadır. Yaklaşık 40
     yuvanın kullanıldığı bu “orman”da aynı ağaçta üst üste  Kızılırmak Deltası Gezi Turu
     yerleşmiş yuvalar bile görmeniz mümkündür. İnsan  Bafra İlçesi’ne 14 kilometre uzaklıktaki Doğanca

     baskısı olmadığı ve gelen ziyaretçiler özenli davrandığı  Köyü’nden giriş yapacağınız Kızılırmak Deltası Kuş
     sürece, “orman” her yıl kullanılmaya devam edecektir. Cenneti’nde yürüyüş, bisiklet, kuş gözlem ve foto safari
                              etkinliğine katılabilirsiniz. Doğanca-Yörükler arasında
     Cernek Kuş Halkalama İstasyonu           geniş bir yay çizen yaklaşık 24 kilometrelik güzergahın

     2002 yılından bu yana Cernek Kuş Halkalama     ilk bölümünde Leylek Ormanı yer alıyor.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14