Page 10 - Samsun E Dergi Sayı 2
P. 10

10
      Çeken akıntılar, sığ sudan derin suya hareket eden

      oldukça kuvvetli akıntılardır.


   Denizlerde Rip Akıntısı Denizlerde Rip      (Çeken) Akıntısına

    Samsun E-Dergi Dikkat!


     Dalgaların sahile taşıdığı su kıyıya
                                        Kurtuluruz?
                      biçimli koylarda, mendireklerin
     vurduğu zaman plajdaki kumlarını  Kumsal plajlarda, yarım ay    Rip Akıntısından Nasıl
     açığa taşır ve birikmesini sağlar.  kenarlarında ve iskelenin    Rip akıntısı en iyi yüzücülerin
     Gelen dalga kıyıya gelip tekrar  kenarlarında yoğunlukla      bile karşı koyamayacağı güçlükte
     denize geri dönmek istediğinde  oluşmaktadır.           yaşanır. Akıntıya kapılan birey
     alttan dönemez ve biriken kumlara                  suyun altındaki kumların da
     takılır. Dolayısıyla enerjisi artar  Rip Akıntı Çeşitleri      karışmasıyla panik haline
     ve aniden şiddetli bir şekilde dar  Oluşan bu akıntıların farklı  girebilir. Boğulmaların en önemli
     bir kanal oluşturup çok hızlı bir  davranış şekilleri bulunmaktadır.  sebebi bu yaşanan panik halidir.
     çekim kuvveti oluşturur. Başka  Bunlar ana akıntı (Main rip) ve  Böyle bir durumda yapmanız
     bir deyişle, dip yapısının topuk- besleyici yan akıntı (feeder rip) dir. gereken paniğe kapılmadan
     dalyan-topuk (kum tepeciği-yarık-  Akıntılar bazen doğruca açık   sahile paralel olarak yüzmektir.
     kum tepeciği) şeklinde olduğu   denize doğru oluşurken bazen de  Burada yapılan en büyük hata
     bölgelerde görülen ve topuklarda  farklı ama belirli açılarla denize  kıyıya doğru akıntıya karşı koyma
     (kum tepesi) kırılan dalgaların  doğru akabilirler. Bu akıntılar  şeklinde yüzmektir. Boğulmaların
     dalyan (çukurluk) bölgelerinden  tekrar sahile dönme özelliği de  geneli vücudumuzun gücünü
     geriye doğru hareketi sonucu   gösterirler.            tüketmesinden ve panikten
     oluşan akıntılardır. Önemli                     kaynaklı oluşan boğulmalardır.
     olan kısım suyun dönüşünü     Rip Akıntısı Oluşumunun
     yaparken daha derin kanallardan  Belirtileri
     giderek çeken akıntı oluşumunu  •Derin ve koyu renkli bölgeler,
     başlatmasıdır.          •Dalgaların daha az kırılıma
                      uğradığı yani durgun görünen
     Türkiye’nin birçok sahilinde   bölgeler,                Türkiye’nin
     özellikle Karadeniz sahillerinde  •Sığ sularla çevrilmiş hafif dalgalı  birçok sahilinde
     yoğun bir şekilde oluşmaktadır.  yüzeyler,
                      •Dalgaların üzerinden açıklara     özellikle
     Rip Akıntısı Nerelerde Görülür?  sürüklenen nesneler,          Karadeniz
     Rip akıntısı genellikle rüzgârlı,  •Akıntı bölgesindeki suda renk    sahillerinde             RİP AKINTISI
     dalgalı, fırtınalı havalarda dalga  değişimi oluşması,          yoğun bir şekilde
     yüksekliğinin fazla olduğu yerlerde  •Bulanık ve kumlu bölgeler.     oluşmaktadır.
     kuvvetli olur.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15