Page 8 - Samsun E Dergi Sayı 2
P. 8

8


   Nurten Akkuş Röportaj


    Samsun E-Dergi


     Belirli bir şeyi elde etmek    benim için çok kıymetli.      toplumsal alanda birçok çalışma
     istiyorsanız, bir fedakârlık   Bir kadının başka bir kadından   yaptım ve bunu projeler bazında
     yapmanız lazım.          alabileceği çok feyiz olduğunu   gerçekleştirdik. Bazen de proje
                      düşünüyorum benim de ilham     dışında kimsenin haberi olmadan
     Bu başarıyı elde eden ilk     aldığım birçok kadın var.      bunları yaptık. Ama bu tür
     Türk öğretmen oldunuz. Aynı                      çalışmaları bir vakıf bir dernek
     zamanda bir Türk kadını bir    Yaptığım her çalışmada eğitim    adı altında yapabilirsem çok
     Türk genci olarak da büyük    alanında ve topluma rol model    mutlu olacağım. Hem öğretmen
     bir öncülük yaptınız. Bu başarı  olmak benim derdim. Ben bir     ve öğretmen adaylarına hem
     size neler hissettirdi, kadınlara  öğretmenim, bir Türk genciyim,  de toplumdaki insanlara faydalı
     bu noktada verebileceğiniz bir  kadınım farklı farklı rollerim   olsun diye dünyaya açılan bir
     mesaj var mı?           var ve karşı taraftan görünen    vakıf kurmak istiyorum.
     Bir Türk genci ve Türk kadını   tarafı ile gençlere ve kadınlara  Dünyadaki eğitim kalitesini daha
     olarak bu başarıyı elde etmek   ilham olmamız lazım. Hepimizin   da yüksek hale getirebilmek ve
     beni ayrıca mutlu etti. Düzenlenen  hayatında zorluklar olabilir   Türk öğretmeninin gücünü daha
     ödül törenlerinde duruşunuzla   önemli olan mücadele ile bunu    da dünyaya yaygınlaştırmak
     sadece Nurten öğretmen      yapabilmek ve onun ne kadar     istiyorum. Pandemi sürecinde
     olarak bulunmuyorsunuz, Türk   kıymetli olduğunun farkına     bu yıl iklim değişikliği ile ilgili bir
     kadınını da temsil ediyorsunuz.  varabilmek.             proje gerçekleştirdik. Belçika’daki
     Konuşmanızla kendinizi ifade                     bir öğretmenimizin koordine ettiği
     biçiminizle her şeyinizle örnek  Bir vakıf kurma hayaliniz      bir projeydi. 10 milyon öğrenciyle
     olmak zorundasınız. Çünkü     olduğunu biliyoruz. Bu konuda    iklim değişikliğine karşı 100 ülke
     orada zihinlerde yer edeceksiniz.  neler söylemek istersiniz?    ile beraber bir farkındalık projesi
     Türkiye’den birçok kadın size   Bunu çok fazla dillendirmiyorum   gerçekleştirdik. Bu kapsamda
     ulaşıyor ve örnek aldığını söylüyor.  ama bir derneğim ya da vakfım  bende Türkiye koordinatörlüğünü
     Bunu genç yaşta başarabilmek   olursa çok mutlu olurum. Çünkü   yaptım.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13