Page 9 - Samsun E Dergi Sayı 2
P. 9

Hayata Geçirdiği                  9
                “                Önemli Projeler


              Hayal         Kurmayı Asla                  Nurten Akkuş, 2009 yılında Ayvacık Anaokulu    Nurten Akkuş Röportaj
                                 Müdürü olarak görev yaptığı dönemde okulda ‘Baba
                                 Bana Bir Masal Anlat’ projesi başlattı. O dönem 81
          Bırakmayın                  öğrenci ve 4 öğretmenin görev yaptığı anaokulunun

                                 öğrencilerinin babaları haftanın belirli günlerinde
                                 Çocuk ile baba arasındaki iletişimin güçlendirilmesini Samsun E-Dergi
                                 okula gelerek çocuklarının bulunduğu sınıflarda
                                 masal anlatmaya başladı. Proje hem öğrenciler, hem
                                 de veliler tarafından büyük beğeni topladı.

     Son olarak meslektaşlarınıza bir çağrınız var mı?

                                 de sağlayan uygulama kısa sürede ilgi gördü. Akkuş,
     Dönemimiz, şartlarımız değişebilir, insanlar zorluklar
     yaşayabilirler ama her zaman söylüyorum fikirlerimiz  hazırladığı proje ile Sabancı Vakfı’nın toplumsal
     hayallerimiz bizi biz yapan şeyler. Onun için eğer   gelişmeye katkıda bulunan ‘Sıradışı kişilerin
     aklınızın kalbinizin ‘Evet’ dediği bir fikriniz varsa  olağanüstü öykülerini’ anlattığı ‘Fark Yaratanlar’
     yapmanız gereken tek şey cesaret. Aslında insanları  programının yedinci sezonunda fark yaratanlar
     birbirinden ayıran en önemli kritik noktalardan    arasında gösterildi. Ayrıca proje bazı üniversitelerde
     birinin bu olduğunu düşünüyorum. Onun için ‘Ben    araştırma konusu olarak işlendi. Zaman içerisinde
     bu yaşta hayal kurar mıyım? Olmaz, çocuk muyum?’    proje, Türkiye genelindeki diğer anaokulu
     gibi ifadeler düşünmesinler. Hangi yaşta olursak    öğretmenlerine de örnek oldu. ‘Baba Bana Bir
     olalım, hangi işi yapıyor olursak olalım hiç önemli  Masal Anlat’ projesi Türkiye’deki 45 ilde uygulandı.
     değil, hayal kurmayı asla bırakmayalım. Öğretmen
     arkadaşlarıma özellikle tavsiye ediyorum ki bizler   Akkuş ayrıca, 2014 yılında ‘Oyuncak Kumbarası’
     hayallerimizin peşinden gidebilecek kadar cesaretli  projesi başlattı. Proje kapsamında kumbaralarda
     olursak ardımızdan gelen insanlar da hayallerinin   toplanan oyuncaklar, ihtiyacı olan köylerdeki
     peşinden gidebilecek kadar cesaretli olurlar. Onun   anaokullarına gönderildi. Yaklaşık 40 anaokuluna
     için hayallerine, fikirlerine sahip çıksınlar. Bizim sahip  oyuncak ve kırtasiye desteği verildi. Proje
     çıkmadığımız bir fikre bir hayale gelip de bir başkası  kapsamında yaklaşık 5 bin oyuncak toplandı.
     sahip çıkmaz. Hayalleriniz için cesur olun. Geriye
     döndüklerinde ‘Keşke’ demeyin ‘İyi ki’ deyin.”     Projeye Samsun’dan ve Türkiye genelinden
                                 birçok kişi ve kurum destek verdi. Veli ve öğrenci
                                 iletişimini sağlamak amacıyla, öğretmenler ve eğitim
                                 kurumlarının kullanımına ücretsiz olarak sunulan
                                 bir sosyal iletişim platformu Classloom tarafından
                                 verilen Eğitimde En İyiler Ödülleri’nde’Oyuncak
              video                Kumbarası’ projesi en iyi ikinci sosyal sorumluluk
                                 projesi seçildi. Öğrencilerini ilk kez müzikal ile
                                 tanıştıran, helikopteri yakından görmelerini sağlayan
                                 Akkuş, yaptığı projelerle çeşitli kurum ve kuruluşlar
                                 tarafından yılın en iyi öğretmeni, yılın en sıradışı
                                 yöneticisi gibi ödüller de kazandı.

                                           Röportaj : Yaprak KOÇER
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14