Page 8 - Samsun E-Dergi sayı 9 Türkçe
P. 8

yüzyıllar içinde onlar hangi   Türkiye’nin yabancı dil
      kelimeleri kullanmışlar.     öğrenmedeki sorunları
      Dağarcık böyle gelişir. Dil    nasıl aşılır? Türk kültürünü
      böyle gelişir. Kültür böyle    temel alan yabancı dil
      gelişir.             eğitimi hakkında neler
                       söylemek istersiniz?
      Kariyerinize ilk başladığınız
      yıllarda sevdiğiniz ve örnek   Bakın bu başlıbaşına bir        Akıl
      aldığınız yazarlar var mıydı?   röportaj konusu. Şu kadarını
                       söyliyeyim bırakalım:
      Rusları hep sevdim. Her      bilmediğiniz bir konuyu        Ahlak
      zaman sahici meselelerini     bilmediğiniz bir dil aracılığı
      dillendirirler onlar. Örnek    ile öğrenemezsiniz. Çok
      alamazsınız çünkü hem       uzun sürer, bu bir; sonuç,      Adalet
      sorunları farklıdır hem de    ürküttüğü kurbaya değmez,
      yorumlama biçimleri ama      bu da iki.
      çok öğretici olurlar. İncir
      çekirdeğini doldurmayan      Sizi yazdığınız kitaplar ve      Adap
      hadiselerle uğraşmazlar.     katıldığınız programlar
                       sayesinde tanıyoruz. Alev
                       Alatlı bunlar dışında günlük      & Aşk
                       hayatında neler yapar?
        Ne kadar çok         Mesela rutin bir gününüz

      sorarsak, ne kadar        nasıl geçiyor?
       çok cevap alırsak        Ben sadece okurum ve

        kemale o kadar        yazarım. Gezmem. Sokağa

         yaklaşırız.        çıkmam. Alışveriş yapmam.
                       Dıştan pek keyifsız yaşamdır
                       ama bir de bana sorun!
      “Ne kadar çok okursan o
      kadar çok insan olursun”     Aşılmasını istemediğiniz
      sözünüz bizler için çok      kırmızı çizgileriniz ve asla
      kıymetli. Bu konuyla ilgili    vazgeçmem dediğiniz
      neler söylemek istersiniz?    prensipleriniz var mıdır?


      Teşekkkür ederim ama öyle     Akıl, ahlak, adalet, adap ve
      değil mi gerçekten? Son     aşk...
      tahlilde birbirimiz için yazarız.
      Bak ben bunu böyle gördüm,    Son olarak Samsun E-Dergi
      sen ne düşünüyorsun        okurlarına neler söylemek
      diye sorarız. Ne kadar çok    istersiniz?
      sorarsak, ne kadar çok
      cevap alırsak kemale o kadar   Dünyayı bilmeyen dünyanın
      yaklaşırız.            maskarası oluyor. Öğrenin şu
                       dünyayı, bitsin bu çile!
   8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13