Page 20 - E-Dergi-Sayı 3
P. 20

Samsun E-Dergi  İbrahim Kalın Röportaj diyor. Bir sorunu, bir meseleyi çözemediğinizde
      onu başka bir zemine yansıtarak çözmeye
      çalışırsınız. Bir anlamda İslamofobi korkusunu ya
      da olgusunu üreten bakış açısı Batı toplumlarının
      kendi içindeki sorunlarını başka bir zeminde çözme
      gayretine yöneldiği için bunu İslam karşıtlığı,
      Müslüman korkusu üzerinden yapmaya çalıştılar.
      Örnek vermek gerekirse diyelim ki Avrupa’da
      bugün 20-25 milyon kadar Müslüman yaşıyor.
      Baktığınız zaman orada yaşayan Müslüman
      azınlıklar aslında o topluma entegre olmuş, o
      toplumun dilini konuşan, o toplumun eğitim
      kurumlarından geçmiş yasalara uyan, kanunlara
      riayet eden orada üreten orada tüketen oranın
      vatandaşlığını benimsemiş insanlardan oluşuyor.
      Ama sanki o ülkelerdeki işsizlik sorununun temel
      kaynağı orada yaşayan Müslüman azınlıklarmış
      gibi bir algı yaratılıyor. Bu durum yapılan onlarca
      ankette defalarca teyit edildi. Mesela orada
      aile kurumunun, aile ilişkilerinin zayıflamasının
      müsebbibi olarak bu topluluklar gösteriliyor.
                “


         İnsanı, toplumu ayakta
       tutan şey geçmişe ilişkin bir

       hafızasının olması ama aynı

       zamanda yeni hafızalar ve
        hatıralar inşa etmesidir.

      Terör hadiselerinin çok büyük bir bölümü orada
      yaşayan Müslüman bireylerle, cemaatlerle,
      camilerle, derneklerle ilişkilendiriliyor. Hâlbuki
      gerçeklere baktığınız zaman hem Amerika’da hem
      Avrupa’da yaşanan terör hadiselerinin %90’dan
      fazlası o toplumların kendi vatandaşları, kendi
      dindaşları, kendi etnik kökeninden gelen insanlar
      tarafından yapılan terör eylemleri. Tabii ki de
      adı Müslüman olup teröre, suça karışanlar da               “
      var. Bunu inkâr etmiyoruz ama bütün meseleyi
      onlar üzerinden, bir günah keçisi üzerinden
      çözülmeye çalışıldığını görüyoruz. Bu bir rahatlama,  Kökleriniz ne kadar sağlamsa
      konfor duygusu sağlıyor. Yani sorun bende değil      ve derinlere gidiyorsa,
      bize sonradan gelen, eklemlenen bu azınlık
      toplumlarında. Mesela diyelim ki Müslümanların      diriyse, gürse, gürbüzse,
      kendi inançlarına, dinlerine, adetlerine
      geleneklerine sahip çıkmalarını bir sorun olarak    beslenebiliyorsa semaya da
      görüyorlar. Hâlbuki buna karşı yapılması gereken     o kadar güçlü bir şekilde
      şey Müslümanları ayıplamak yerine onların da
      kendi adetlerine, geleneklerine ve inançlarına sahip  yükselmeniz mümkün olur.
   20  çıkmak olmalı.
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25