Page 19 - E-Dergi-Sayı 3
P. 19

Samsun E-Dergi  İbrahim Kalın Röportaj      tarihi sorgulamak da bize yeni perspektifler mutlaka sunacaktır. Farklı
      alternatiflerin olduğunu hatırlamamıza fayda sağlayacaktır.           “
      Burada geleneğe bakışımız da son derece önemli. Bizim geleneksel
      bir gözle bakmamız lazım. Hangi soruları sordular? Kendi zamanları     Bir sorunu,
      içerisinde o soruları mı sordular? Bunları bizim sormamız lazım.
                                           bir meseleyi
      Tarihte her düşünce hareketi mutlaka bir köklü geleneğe dayanmıştır.
      Köksüz, bir yere dayanmayan bir hareketin başarıya ulaşma şansı     çözemediğinizde
      yoktur. Bir milletin bugün yarınını inşa edebilmek için mutlaka      onu başka bir
      dayandığı tarihi bir birikimi vardır. Bir gelenek, bir geçmiş vardır.
                                         zemine yansıtarak

      İslam dünyasının Batı ve modernite karşısında yaşadığı krizi
      nasıl tanımlıyorsunuz?                            çözmeye
                                          çalışırsınız. Bir
      Modernite dediğimiz zaman onu tek bir düşünceye, ekole indirgemek
      mümkün değil. Bu konuda daha fazla detaylı çalışmaların yapılması  anlamda İslamofobi
      gerek. Ama özellikle 18. yy.’da İslam dünyasındaki modernleşme
      hareketlerine baktığınızda iki ana akımın ya da tavrın öne çıktığını  korkusunu ya da
      görüyorsunuz. Birincisi mutlak teslimiyet diğeri de mutlak reddiyecilik.  olgusunu üreten
      Ya başka çare yok deyip her şeyimizle Batı medeniyetine dahil
      olmalıyız ya da Batının her şeyi bize ters diyerek reddetmeliyiz.    bakış açısı, Batı

                                          toplumlarının
      İslamofobi konusunda neler söylemek istersiniz?
                                          kendi içindeki
      Bahsettiğiniz bu korku sistematik olarak inşa edilmiş bir korku.
      Bunun çok farklı boyutları var. Kültür ve siyaset boyutu, uluslararası  sorunlarını başka
      boyutu, emperyalizm boyutu, medya ve algı boyutu var. Korkunun
      işlevine bakmak lazım. Neden böyle bir korkuyla bakılan bir güruha,  bir zeminde çözme
      bir topluluğa, bir kitleye ihtiyaç vardı. Hangi fonksiyonu icra ediyor?
      Aslında Hegel bunun için güzel bir tabir kullanıyor. Buna yansıtma     gayretidir.        19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24