Page 20 - e-dergi 8
P. 20

20

     Murat Dölek Röportaj     Samsun E-Dergi
      Mesela kitap okuma alışkanlığım çoğaldı. Hayata,  Sizi En Çok Mutlu Eden Şey Nedir?
      sokağa, insanlara bakışımı etkiledi. Artık estetik, görsel  Toplumda anıldığınız her şey sizin gerçeğinizdir.
      açıdan da bakıyorum. Zanaatkarlık insanın ruhuna  Yaptığınız eserler isminizin önünüze geçtiyse
      hitap eden çok keyifli bir meslek. Yaptığınız çalışmalara  ortada başarı var demektir. Mesela yürürken
      sanatınızı da kattığınızda ortaya tarifi mümkün  ‘Murat Dölek’ diye çağrılmıyorum. ‘Tahta
      olmayan muhteşem bir eser çıkıyor.
                                Yürek’ bakar mısın derler. Çocuklar ‘Tahta
      Sanatın Evrenselliğine Örnek Verir Misiniz?    Yürek amca geçiyor’ diye bağırır. Bir çocuğun
                                ‘Tahta Yürek amcaya gidelim’ demesi kadar keyifli
      Sanatta evrenselliğin ilk adımı, önce onu ortaya
      çıkaran sanatçının mutlu olmasıyla başlar. Ardından  bir şey yok. Ebeveynleriyle gelen çocuklarımın
      şehirde yaşayan insanlığın esere olan ilgisi gelir. Son  önlerine kağıt ve renkli kalemler koyarak
      olarak da dünya insanlığına ulaştığında evrensellik  ‘istediğiniz resmi yapabilirsiniz’ diyebileceğim

      süreci tamamlanmış olur. Bu noktada size Tahta   bir alana sahibim. İşin özünde atölyemde
      Yürek’ten örnek vereyim. Kafasıyla bilgiyi, koluyla  mutluyum.
      emeği ve çalışmayı, kalbi ile de sevgiyi, saygıyı, ahlakı,  ‘Tahta Yürek’ Nasıl Ortaya Çıktı?
      dostluğu sembolize eden Tahta Yürek’in tek amacı  14 yıl önceydi. Bir gün arkadaşımın kızı gelip
      çocukları mutlu etmek, iç dünyasına dokunarak onlara  sevdiği kişi için kalp yapmamı istemişti. İki tane
      bu güzellikleri öğretmektir.
                                yaparak birini kendime ayırdım. Gece yarısı
      Hayatıma giren Tahta Yürek, beni çok mutlu etti.  olmuştu. Oturmuş kısık seste müzik dinlerken
      Daha sonra Samsun’da halka mal oldu. Neredeyse   gözüm raftaki kalbe takıldı. Onu alıp hemen
      bilmeyen kalmadı. Atölyeme çok sayıda ülkeden   tezgahımın başına geçtim. Tasarlamadan, çizim
      ziyaretçi geldi. Onlara Tahta Yürek hediye etmiştim.  yapmadan, ‘Tahta Yürek’ olarak ortaya çıktı.

      Dünya’nın neresine giderseniz gidin ona rastlarsınız.  Neyi Sembolize Ediyor?
      Baktığınızda kitabı, kolunu ve kalbini görürsünüz. Artık
      onu anlatmaya gerek yok. Kendisini anlatıyor zaten.  Kitap şeklindeki kafası bilgiyi ve bilgeliği, kolu ise
      İşte sanatın evrenselliği budur.          çok çalışmayı ve emeği simgeliyor.
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25