Page 13 - e-dergi 8
P. 13

Barınak Değil! Hayvan Bakım Evi!          kalıcı alanlar olmadıkları için de önlerine geçici hayvan  13

     5199 Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların    bakım evi ismi ile anılmaktadırlar.

     Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğine göre:   Kısırlaştır! Aşılat! Yaşat!
     Belediyeler hayvanların doğalarına uygun olacak şekilde  Kısırlaştır, Aşılat ve yerine bırakarak Yaşat!

     bakımevi kurmakla, sahipsiz sokak hayvanlarını aşılayıp,  Artık ülkemizde aklı başında tüm hayvan severlerin
     kısırlaştırıp öncelikle aldığı yere bırakmakla yükümlüdür.  ve derneklerin sloganı haline gelmiştir. Peki sahipsiz  Yaşama Hakkına Saygı
     Eğer alındığı yer bilinemiyorsa yiyecek bulabileceği bir  hayvanlar için kısırlaştırma neden önemlidir?
     noktaya bırakılmalı, kırsal alanlara bırakılmamalıdır.
     Toplum nezdinde yürürlükteki kanunu uygulanmasına  Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama
     yönelik temel sorunların başında ‘’bakımevi’’   Yönetmeliğinde Belediyelerin alacağı tedbirler
     kavramına ilişkin tanımlama, kavrayış ve uygulama  kapsamında; Sahipsiz ve ya güçten düşmüş hayvanların
     noksanlıklarının yattığı kanaatindeyiz. Belediyelerin  toplatılması, kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbî  Samsun E-Dergi
     barınak işlettiği gibi bir algı vardır. Barınak şehirlerden  bakımlarının yapılması ve işaretlenmesi, alındığı

     toplanarak alınmış sahipsiz hayvanların ömür boyu  ortama geri bırakılması, sahiplendirilenlerinin kayıt
     yaşayabileceği kapalı alanlardır. Oysaki belediyeler  altına alınması ile görevlendirilmişlerdir. Bunu bir
     barınak değil hayvan bakım evi işletmektedir.   devlet kurumuna verilmesinin sebebi tabii ki de
     Ayrıca barınak gibi hayvanların ömür boyu yaşadıkları
                              sokaklarda bolca hayvan görmek için değil. Bunun
                              sebebi sokaklarda artış gösteren sahipsiz hayvanlarda
                              popülasyon kontrolünü sağlamak içindir.


                              Ülkemizdeki tüm yerel yönetimler bu konuda

                              üstlerine düşeni yapması halinde, sokak hayvanlarının
                              %90’nının kısırlaşabileceğinin  ve altı sene
                              içerisinde sokaklarımızda artık sahipsiz hayvanlara
                              rastlamayacağımızı yapılan araştırmalar ortaya koysa
                              da gelinen nokta maalesef ortadadır.Sokak köpeği
                              veya sokak kedisi diye ayrı bir ırk veya cins yoktur.
                              Onlar da evinizde beslediğiniz kedi ve köpeklerden

                              farklı değillerdir.


                               Onların da bir zamanlar mutlu yaşadıkları bir
                              evleri vardı. Kısırlaştırılmamış anne ve babalarının
                              yavruları idiler. Sadece planlanmadıkları için güvenilir
                              ve kalıcı yuvalar bulamamış ve bu yüzden de
                              dışarıda kalmışlardır. Hepsi bu… Artık evde besleyip
                              de istemediğiniz hayvanlarınızı lütfen sokaklara
                              bırakmayınız!


                              Veteriner Hekim

                              Paria Tabatabaei
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18