Page 12 - e-dergi 8
P. 12

Yaşama Hakkına Saygı
     12

     Yaşama Hakkına Saygı                          Ayrıca yine ormanlık alanlara                                        salınmaları yaban hayvanları ile
                                        olan etkileşimi sağlayarak zoonotik
                                        hastalıkların ortaya çıkmasına, farklı
                                        virüs ve hastalıkların doğmasına
     Samsun E-Dergi                             bütününe bakıldığında sokaklarda
                                        sebebiyet verecektir. Bunların

                                        başıboş gezen hayvanların “Sokak
                                        Hayvanı” değil de “Sahipsiz
                                        Evcil Hayvanlar” olduğunu

                                        bilmek gerekir. Aynı zamanda kedi
                                        ve köpeklere bu hassasiyet ile
                                        yaklaşmak gereklidir.
      Yaşadığımız dünyada bütün canlılar hayatlarını koruma ve devam ettirme

      yönünden birbirleriyle yakın ilişkiler içerisindedir. Doğada yaşayan her canlı
      varlık, doğal düzenin bir parçası ve koruyucusudur. Yok edilen her hayvan
      ve bitki türü ile de doğamız için telafisi olmayan kayıplarla karşı karşıya
      kalmaktayız. Bu sorunların çözümünde ise yaşama saygı duyma felsefesi

      yatmaktadır. İnsan ekolojik bir varlıktır ve tüm canlılarla sürekli etkileşim
      içindedir. Bu dengenin mükemmel uyumu, salgın hastalıklar ve doğal
      afetlerin önüne geçmede önemli yer tutmaktadır. Bu farkındalığı topluma
      anlatmak ve uygulatmak en doğru çözüm olacaktır.

      Sokak Hayvanı Değil! Sahipsiz Evcil Hayvan!

      Serbest yaşayan hayvanlar sadece Samsun il merkezi ve ilçeleri için
      değil, tüm Türkiye için üzerinde yıllardır çalışılan ve birçok sorunun

      temelinde yer alan önemli bir konudur. Bu sorunun temelinde yatan ana
      neden ise evcil hayvan ve yaban hayatı arasındaki etkileşimin tam olarak
      bilinmemesidir.Doğada besinini, barınağını kendisi bularak düşmanlarına
      karşı kendini savunan, yaşamını ve soyunu sürdürebilen türler yabani
      hayvan olarak adlandırılırken; insanlar tarafından kültüre edilmiş
      yaşamlarını devam ettirmek için insanla etkileşim halinde olması gereken
      canlılara ise evcil hayvan denilmektedir.       Evcil hayvanlar yaşamlarını idame ettirmek için gerekli olan besin
      kaynağını sahipli olduğu insan tarafından karşılayabilmektedir. Bu
      nedenle evcil hayvanların ormanlık bir alana salınmaları onların aç kalarak
      ölmeleri ile sonuçlanacaktır.
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17