Page 8 - E-Dergi-Sayı 3
P. 8

Biz sizi “peygamber şairi”        sunduğumuz programların sayısı     ama zevkli bir meslek. Benim
      Samsun E-Dergi    Dursun Ali Erzincanlı Röportaj
           olarak biliyoruz. Böyle           arttıkça üretkenlik de azalma      asli olarak yapmak istediğim
           tanınmanızdaki en büyük           eğilimi gösteriyor. Üretmek için   şiirle Efendimizi (sav) anmak
           etken nedir?                      zamana ihtiyacımız var. Yine de    ve anlatmak olduğu için
                                             hamdolsun 21 yılda 10 albüm        dünyanın projelerine pek kafa
           Peygamber şairi çok büyük bir     yapmayı ve dinleyicilerimize       yormuyorum. Fakat Diriliş
           makam. Allah Teâla o şairlerin    sunmayı bize lütfetti.             dizisindeki rolümden sonra
           sevgisiyle yaşatsın beni.                                            bende de böyle bir beklenti
           Şiirlerimin konusu Peygamber      Sizi ekranlarda ilk Veysel         hâsıl oldu. Kalıcı eserler
           Efendimizin hayatı olduğu         Karani’yi canlandırmanızla         bırakıyor insan ardında. Yine de
           için, dinleyenler de hüsnüzan     tanıdık. Veysel Karani filminde    Peygamber Efendimiz(sav)’in
           besleyip böyle dua ediyorlar.     Veysel’i oynarken neler            hayatını konu alan roller olmalı
                                             hissettiniz? Duygularınızı         diye seçici davranıyorum.
           Peygamberi ve asrısaadet          paylaşır mısınız?
           dönemini anlatırken sanki                                            Sesinizin ve kalbinizin naifliği
           o dönemi yaşıyorsunuz ve          Benim oyunculuk eğitimim yok       ile bütün gönüllerde taht
           yaşatıyorsunuz. O an siz neler    her ne kadar İstanbul’a geldiğim   kurdunuz. Yaklaşık 15 yıl
           hissediyorsunuz?                  ilk yıllarda yönetmen Mesut        süren radyo programcılığı
                                             Uçakan’ın yanında çalıştıysam      serüveninize tekrar geri
           Şiirlerimi yazarken aslında       da, daha çok prodüksiyon           dönmeyi ister miydiniz?
           aklımda olan sadece şiiri         tarafındaydım. Yönetmen
           okuyacağım an. Ben okumak         Nazif Tunç Bey beni aradığında     Özel radyoların yayın hayatına
           için şiir yazıyorum. Öyle         kendisine oyunculuk eğitimimin     başladığı o ilk yıllar, radyo
           yazmalı, bahsettiğim konuyu       olmadığını söylemiştim. O da       programcılığı için mükemmel
           öyle sunmalıyım ki dinleyenler    bana:  “Sizden oyunculuk           yıllardı. Radyolar hem
           sanki o olay şu anda olmuş veya   istemiyorum, olduğunuz gibi        kendilerini geliştiriyor, hem de
           oluyor diye bir hisse kapılmalılar.   davranın.” Tabi bu yaklaşım    bizi yetiştiriyorlardı. O günkü
           Sonra gördüm ki gerçekten de      beni rahatlattı. Sonra filme       yaşımızın verdiği enerji ve
           bu metod konunun anlaşılması      başladığımız zaman yavaş yavaş     radyonun cazibesi yıllar geçtikçe
           ve en önemlisi de şiirin dinlenilir   sanki Veysel Karani’ymişim gibi   azalmaya başladı. Belki de bu
           olması için çok gerekli bir metod.  hissetmeye başladım.             şiir albümleri ve programları
                                                                                yeni cazibe merkezi olduğu
           Arkanızda her kesimden çok        Sizi farklı projelerde             için böyle düşünüyorum ama o
           önemli bir hayran kitlesi         görebilecek miyiz?  Bu rolleri     yıllara tekrar gitmeden o günkü
           var. Toplumun size olan ilgisi    siz mi seçiyorsunuz yoksa          heyecanı bugün alacağımı
           ve sevgisi üretkenliğinize        yapımcı ve yönetmenler size        sanmıyorum.
           yansıyor mu?                      mi yakıştırıyor?


           Dinleyicilerimiz elbette bizi daha   Aslında kamera önüne geçince
           güzelini ortaya çıkarmamız        onun da çok farklı bir tadı
           için teşvik ediyor. Eserlerimizi   olduğunu anlıyor insan. Zor
                                                         “
                Şiirin, şairi oturtup kendisini yazdırdığı


                   en güzel örnek 15 Temmuz kahramanı


                               Şehit Ömer Halisdemir’dir.
     8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13